การจัดส่งสินค้า

  1. ร้านวีอาร์ดีจะจัดส่งสินค้าภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับอีเมล์ยืนยันการรับชำระเงิน (ยกเว้นสินค้าบางชิ้น จะจัดส่งได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ตามหน้ารายละเอียดสินค้า)
  2. ร้านวีอาร์ดี จะให้บริการจัดส่งสินค้าฟรี แบบลงทะเบียน โดยไปรษณีย์ไทย กรณีสินค้ามีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม กรณีสินค้ามีน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม ร้านวีอาร์ดีให้บริการจัดส่งสินค้าฟรีโดยวิธีพัสดุธรรมดา
  3. ร้านวีอาร์ดีมีบริการจัดส่งสินค้าแบบ EMS โดยลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อร้านวีอาร์ดีเพื่อเลือกใช้บริการจัดส่งแบบ EMS ได้ โดยแจ้งทางอีเมล์ vrdeeshop@gmail.com ทาง Line ID : vrdee.com

shipping