โรคกับธาตุในร่างกาย

ร่างกายของคนเรานั้น มีปัญหาสุขภาพกับธาตุของร่างกายแตกต่างกันไป อาการของโรคมีความสัมพันธ์กับธาตุของร่างกาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *