วิธีบูชาพระพฤหัสบดี บูชาดาวพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสบดี เป็นดาวศุภเคราะห์ให้คุณกับดวงชะตา ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าทับลัคนาใคร จะส่งผลให้เกิดความสำเร็จสมความปรารถนา ยกเว้นดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าเรือนอริ มรณะ และวินาศน์ของดวงชะตา ซึ่งต้องระมัดระวัง วีอาร์ดี แนะนำวิธีไหว้ดาวพฤหัสบดี

ของไหว้ดาวพฤหัสบดี

  1. พระพุทธรูปปางสมาธิ (ถ้ามี) โดยตั้งหันไปทางทิศตะวันออก
  2. ผลไม้สีเหลืองที่มีรสหวาน 5 อย่าง เช่น ขนุน สาลี่ กล้วย ข้าวโพด ส้มโอ (หรือผลไม้สีเหลืองที่มีรสหวาน 1 อย่าง จำนวน 5 ผลก็ได้)
  3. พวงมาลัยดอกดาวเรือง ธูป 5 ดอก และเทียนสีเหลือง 1 คู่

บทบูชาดาวพฤหัสบดี

(ตั้งนะโม 3 จบ)

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง

เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา

จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง

พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ

คาถาบูชาดาวพฤหัสบดี (สวด 19 จบ)
ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด) ได้จัดของไหว้ดาวพฤหัสบดีจำนวน 5 อย่าง ขอให้ผลจากการย้ายราศีของดาวพฤหัสบดีในครั้งนี้เป็นผลดีแก่ดวงชะตา ขอให้ผลแห่งกรรมดีในครั้งนี้ส่งผลให้ชีวิตประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งหน้าที่การงาน การเงิน ครอบครัว และสุขภาพ (สามารถอธิษฐานเรื่องอื่น ๆ ได้ตามที่ปรารถนา)

เมื่อธูปใกล้หมดควรลาของไหว้แล้วนำมารับประทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล และก่อนรับประทานของไหว้แต่ละอย่าง ควรท่องคาถาบูชาดาวพฤหัสบดี “ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ”

นอกจากบูชาดาวพฤหัสบดีแล้ว เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ควรทำบุญ (อย่างใดอย่างหนึ่งตามความศรัทธา) ดังนี้

ใส่บาตรพระสงฆ์ 5 รูป
ทำบุญถวายสังฆทานหรืองานบุญอื่นๆ แต่ควรมีเลข 19 ติดไว้ด้วย เช่น ปล่อยปลา 19 ตัว หรือบริจาคเงินลงท้ายด้วยเลข 19 ตามกำลังศรัทธา แล้วอย่าลืมกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร ครูบาอาจารย์ และดาวพฤหัสบดีด้วย
สวดมนต์ ทำสมาธิ แล้วท่องคาถาบูชาดาวพฤหัสบดี 19 จบ
หลังจากไหว้ดาวพฤหัสบดีแล้วเสร็จ ขอให้ตั้งใจดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง อยู่ในศีลธรรม หมั่นสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพฤหัสบดี กระแสพลังที่ดีของดาวพฤหัสบดีจะส่งผลให้ท่านประสบความสำเร็จและสมหวัง