ไหว้พระพรหม พักตร์ไหน มีความหมายว่าอะไร

พระพรหมทรงเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นหนึ่งใน องค์ตรีมูรติอันได้แก่ พระวิษณุ
(พระนารายณ์) ผู้ปกป้องดูแลโลกและมนุษย์ พระศิวะ (พระอิศวร) ผู้ทำลายล้างโลกเมื่อมนุษย์กระทำบาป และพระพรหม ผู้สร้างโลกและมนุษย์ ดังนั้นในบรรดาเทพสูงสุดทั้งสามนี้ พระพรหมถือได้ว่ามีความผูกพันกับชีวิตของมนุษย์มากที่สุด เพราะพระองค์ทรงเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ ให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมหรือการกระทำ พระองค์จะทรงคอยดูแลให้ผู้ที่กระทำความดีได้รับผลดีและพระองค์จะทรงประทานพรแก่ผู้ที่ศรัทธาและประพฤติดีเสมอ
พระพรหมเป็นเทพผู้สร้างและกำหนดความเป็นไปของทุกสิ่ง ผู้ที่บูชาพระพรหมและประพฤติดี กระทำแต่ความดี จะได้รับการบันดาลพรให้สมหวังตามที่หวังไว้ พระพรหมทรงมีพระพักตร์สี่หน้า ในทางพุทธ อาจหมายถึงพรหมวิหารสี่ เมื่อตั้งมั่นและยึดถือปฏิบัติก็ย่อมได้รับแต่สิ่งดี ๆ และเป็นเทพองค์ใหญ่ ดังนั้น จึงมักมีการบูชาพระพรหมในสถานที่เปิด เพื่อให้มีคนมาเคารพกราบไหว้บูชาท่านให้มาก หน่วยงานราชการและองค์กร หรือบริษัทที่มีพนักงานหรือบุคลากรจำนวนมาก จึงเหมาะที่จะมีการจัดสร้างและตั้งศาลบูชาพระพรหม และมักตั้งในตำแหน่งที่ผู้คนเดินผ่านไป ผ่านมา ยิ่งมีผู้มาเคารพกราบไหว้บูชายิ่งมากก็ยิ่งดี ดังนั้น การตั้งศาลบูชาพระพรหม จึงไม่ควรบูชาในบ้าน โดยเฉพาะถ้าบ้านนั้นมีคนอยู่น้อยยิ่งไม่เหมาะสม อาจเป็นการทอนบารมีท่านได้ ในบ้านควรตั้งเพียงศาลเจ้าที่ และศาลพระภูมิก็พอ
วิธีการบูชาสักการะและขอพรองค์พระพรหม

เนื่องด้วยการบูชาพระพรหมมีวิธีการบูชา เพราะองค์พระพรหมท่านมี 4 พักตร์ 4 ทิศ ฉะนั้นการบูชาจึงควรบูชาให้ครบทั้ง 4 พักตร์ (4 ทิศ) หากจะบูชาเฉพาะหน้าเดียวนั้นไม่นับว่าเป็นข้อห้ามหรือเรื่องผิด แต่ทว่าจะได้พรเพียงเรื่องเดียวจากท่าน ดังนั้นการที่จะได้รับพรครบทุกประการจึงควรสักการะทั้ง 4 ทิศ
การสักการะองค์พระพรหมเริ่มจากพักตร์แรกและเวียนขวามือของเรา ซ้ายมือของท่าน จนไปถึงหน้าสุดท้าย การขอพรทุกพักตร์จะมีความหมายต่างกัน โดยหากท่านต้องการหรือประสงค์ในสิ่งใด อาจเลือกไปไหว้บูชา ในแต่ละตำแหน่งก็ได้

  • ทิศเหนือ บูชาเพื่อขอพรเรื่อง อาชีพ หน้าที่การงาน การสอบ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง สอบเข้าได้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
  • ทิศใต้ บูชาเพื่อขอพรเรื่อง เกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง อสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ รวมถึงหนี้สินจากการนี้ และ เงินหรือหนี้สิน ที่มีคนยืมไปแล้วไม่คืน
  • ทิศตะวันตก บูชาเพื่อขอพรเรื่อง เรื่องสุขภาพ คู่ชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง เรื่องเกี่ยวกับแม่ คู่สัญญา หุ้นส่วน ความมั่นคงของชีวิต
  • ทิศตะวันออก บูชาเพื่อขอพรเรื่อง เรื่องโชคลาภ สิ่งที่ได้มาโดยบังเอิญ การเสี่ยงโชค การขอกู้ยืมเงิน ขอออเดอร์สินค้า เรื่องของบุตร ใครยังไม่มีบุตรให้มาขอได้

การสักการะพระพรหม

ขั้นตอนแรกต้องเตรียมของในการสักการะพระพรหมให้ครบ 4 ธาตุ ก่อน คือ ธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ
ธาตุดิน คือ ดอกบัว ธาตุน้ำ คือ น้ำสะอาด ธาตุลม คือ ธูป ธาตุไฟ คือ เทียน โดยมีวิธีการสักการะบูชาดังนี้
พักตร์แรก ด้านทิศเหนือ ใช้ธูป 16 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด การสักการะ พักตร์นี้เพื่อขอพร เกี่ยวกับเรื่องการงาน การเรียน สิ่งที่ต้องรับผิดชอบในชีวิต การสอบ การขอพรเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งงานและความก้าวหน้าในชีวิต หรือการขอพรเกี่ยวกับเรื่องพ่อ

พักตร์ที่สอง ด้านทิศใต้ ใช้ธูป 36 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด การสักการะ พักตร์ที่สอง เพื่อขอพร เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ เรื่องเงินๆ ทองๆ ที่ดิน บ้าน คอนโด รถยนต์ อยากมีหรืออยากได้ให้ขอพักตร์ในทิศนี้

พักตร์ที่สาม ทิศตะวันตก ใช้ธูป 39 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด การสักการะ พักตร์ที่สาม เพื่อขอพร เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ คู่ชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง เรื่องเกี่ยวกับแม่ คู่สัญญา หุ้นส่วน ความมั่นคงของชีวิต

พักตร์ที่สี่ ทิศตะวันออก ใช้ธูป 19 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด การสักการะ พักตร์ที่สี่ เพื่อขอพร เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ สิ่งที่ได้มาโดยบังเอิญ การขอกู้ยืมเงิน ขอออเดอร์สินค้า เรื่องของบุตร ใครยังไม่มีบุตรให้มาขอได้ ประสบผลสำเร็จรวมทั้งหนี้สิน ที่มีคนยืมไปแล้วไม่คืน

รวมเครื่องสักการะที่ต้องใช้ทั้งสิ้น ประกอบด้วย ธูปที่ต้องใช้ทั้งสิ้น 110 ดอก   เทียนทั้งสิ้น  36  เล่ม   ดอกบัวทั้งสิ้น  36 ดอก   น้ำเปล่า 4  ขวด
เครื่องบูชา เครื่องสังเวยต่าง ๆ  ประกอบด้วย
-ดอกไม้ กลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกมะลิ ดาวเรือง ดอกบัว ดอกโมก กำยานและธูป ใช้จุดได้ทุกกลิ่น
-อาหารที่ถวาย ควรเป็นขนมหวาน รสอ่อน ไม่ปรุงรสมากเกิน ไม่เค็มจัด ไม่ผสมสี เน้นธรรมชาติให้มากที่สุด
-ผลไม้ ถวายได้ทุกชนิด แนะนำมะพร้าว สาลี่ ชมพู่ กล้วย
-สามารถถวาย ธัญพืช เช่น ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวหุง เมล็ดถั่วต่างๆ งาขาว งาดำ ลูกเดือย เผือก มัน สมุนไพร เมล็ดพริกไทย ผักชี ใบกระเพรา พืชผักสดต่างๆ (ของทุกอย่างจะสุกหรือไม่สุกก็ได้ เช่น ผักสดก็ถวายได้ ผักต้มสุกก็ถวายได้) ห้ามถวายเนื้อสัตว์เด็ดขาด

นอกจากวิธีการสักการะองค์พระพรหมอย่างถูกต้องแล้ว ยังมีสิ่งที่ต้องระวังคือ การบนบานหรือสัญญาว่าจะทำอะไรถ้าสำเร็จ จงห้ามลืม ให้กลับมาทำตามสิ่งที่บนบาน ดังนั้น ในการบนบาน ควรจะทำในสิ่งที่ไม่เกินตัว
ท้ายที่สุดนี้ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและร่ำรวยสมประสงค์ ทุกประการและขอขอบคุณข้อมูลจากในอินเตอร์เน็ตหลาย ๆ แหล่ง