Blog

วิธีหาลัคนา ลัคนากับ ราศีเกิด ต่างกันยังไง ดูดวงด้วยลัคนาหรือราศีดีกว่ากัน

ลัคนา กับ ราศีเกิด ต่างกันยังไง ดูดวงด้วยลัคนาหรือราศีดีกว่ากัน ในการทำนายดวงชะตาแบบโหราศาสตร์ไทย จะมีการหาลัคนาราศีเกิด โดยการผูกดวงชะตา โดยจะไม่ดูเพียงวันเดือนปีเกิด แต่จะนำเวลาเกิดมาผูกดวงชะตา จึงมีคำถามต่อว่าลัคนาและราศีตามวันเกิดต่างกันอย่างไร และดูแบบไหนแม่นกว่ากัน วิธีหาลัคนาเกิดเพื่อดูดวงชะตา

วิธีหาลัคนา ลัคนากับ ราศีเกิด ต่างกันยังไง ดูดวงด้วยลัคนาหรือราศีดีกว่ากัน Read More

ดูดวง ฤกษ์เกิด กับดวงชะตา

ฤกษ์ หมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือ ความสำเร็จสมประสงค์ อำนวยความเป็น ศิริมงคล แก่ผู้ประกอบการนั้น ๆ ฤกษ์ที่ต่างกัน ก็เหมาะสำหรับการประกอบพิธีกรรมที่แตกต่างกัน เมื่อนำดวงชะตาของเรามาผูกดวง นอกจากเราจะทราบลัคนาราศีเกิดตามเวลาเกิดที่แท้จริง นอกจากนี้ เราจะยังทราบว่า ลัคนาเกิดอยู่ในฤกษ์ใด ซึ่งผู้ที่มีลัคนาราศีเกิดในฤกษ์ต่างกัน ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน

ดูดวง ฤกษ์เกิด กับดวงชะตา Read More

ตำนานพระราหู

ตำนานพระราหู ในเชิงของพุทธศาสนา เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์ราหูอมดวงอาทิตย์ และราหูอมจันทร์ ดาวราหูกับความเชื่อในเชิงโหราศาสตร์ ตำนานพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหู และท่านทราบหรือไม่ว่าพระราหูคือพระพุทธเจ้าในอนาคต

ตำนานพระราหู Read More

อานิสงส์ของการทอดกฐิน

บุญกฐิน กำหนดทำกันในระหว่างวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 สำหรับจุดประสงค์หลักของการทำบุญกฐินนั้น เพื่อที่จะให้พระภิกษุสงคฆ์ที่จำพรรษาแล้วไดัมีผ้าผลัดเปลี่ยนใหม่ เป็นงานบุญที่มีปีละครั้ง คำว่า”กฐิน”เป็นชื่อของสังฆกรรมชนิดหนึ่งในพระพุทธศาสนา ที่ใช้พระสงฆ์เป็นพยานในการทำ 5 รูปเป็นอยางน้อย คือ 4 รูปเป็นองค์สงฆ์หรือพยาน และอีก 1 รูปเป็นองค์ครองผ้ากฐิน

อานิสงส์ของการทอดกฐิน Read More

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ ในวันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร Read More

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก อาสาฬหปูรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน

วันอาสาฬหบูชา Read More

พุทธวิธีในการพูดของพระพุทธเจ้า

หลักการพูด และ พุทธวิธีในการพูดของพระพุทธเจ้า ในพระพุทธศาสนา ได้มีแนวทาง หลักการพูด และการกล่าวถึงพุทธวิธีในการพูดของพระพุทธเจ้า ในอภัยราชกุมารสูตร ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าสิ่งใดควรกล่าว สิ่งใดไม่ควร และพุทธวิธีในการตอบคำถามของพระพุทธเจ้า

พุทธวิธีในการพูดของพระพุทธเจ้า Read More

เบญจภาคี สุดยอดพระเครื่องเมืองไทย

พระเบญจภาคี คือกลุ่มพระบูชาในวงการพระเครื่อง เป็นกลุ่มพระบูชาที่มีผู้นิยมสะสมบูชามากที่สุด ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นพระเครื่องที่มีคุณลักษณะที่ดี มีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถนำสิ่งที่เป็นคุณมาสู่ผู้ที่มีไว้บูชา ประกอบด้วยพระเครื่อง 5 ตระกูลซึ่งสร้างขึ้นต่างยุคสมัย

เบญจภาคี สุดยอดพระเครื่องเมืองไทย Read More