Blog

วิธีหาลัคนา ลัคนากับ ราศีเกิด ต่างกันยังไง ดูดวงด้วยลัคนาหรือราศีดีกว่ากัน

ลัคนา กับ ราศีเกิด ต่างกันยังไง ดูดวงด้วยลัคนาหรือราศีดีกว่ากัน ในการทำนายดวงชะตาแบบโหราศาสตร์ไทย จะมีการหาลัคนาราศีเกิด โดยการผูกดวงชะตา โดยจะไม่ดูเพียงวันเดือนปีเกิด แต่จะนำเวลาเกิดมาผูกดวงชะตา จึงมีคำถามต่อว่าลัคนาและราศีตามวันเกิดต่างกันอย่างไร และดูแบบไหนแม่นกว่ากัน วิธีหาลัคนาเกิดเพื่อดูดวงชะตา

วิธีหาลัคนา ลัคนากับ ราศีเกิด ต่างกันยังไง ดูดวงด้วยลัคนาหรือราศีดีกว่ากัน Read More

ดูดวง ฤกษ์เกิด กับดวงชะตา

ฤกษ์ หมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือ ความสำเร็จสมประสงค์ อำนวยความเป็น ศิริมงคล แก่ผู้ประกอบการนั้น ๆ ฤกษ์ที่ต่างกัน ก็เหมาะสำหรับการประกอบพิธีกรรมที่แตกต่างกัน เมื่อนำดวงชะตาของเรามาผูกดวง นอกจากเราจะทราบลัคนาราศีเกิดตามเวลาเกิดที่แท้จริง นอกจากนี้ เราจะยังทราบว่า ลัคนาเกิดอยู่ในฤกษ์ใด ซึ่งผู้ที่มีลัคนาราศีเกิดในฤกษ์ต่างกัน ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน

ดูดวง ฤกษ์เกิด กับดวงชะตา Read More

ความหมายธงกฐิน จระเข้-ตะขาบ-นางมัจฉา-เต่า

ในการทอดกฐินหรือการถวายผ้ากฐิน มีความเกี่ยวเนื่องกับธงกฐินมาแต่อดีต  ธงกฐิน เป็นเครื่อง หมายแสดงให้รู้ว่าวัดนี้ได้รับผ้ากฐินแล้วมี 4 แบบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงเกี่ยวข้องกับงานกฐิน

ความหมายธงกฐิน จระเข้-ตะขาบ-นางมัจฉา-เต่า Read More

พระคาถาโพชฌงคปริตร บทสวดมนต์เพื่อให้มีกำลังใจหายจากอาการป่วย

พระคาถาโพชฌงคปริตร บทสวดมนต์เพื่อให้มีกำลังใจหายจากอาการป่วย โพชฌงค์เป็นหลักธรรมหมวดหนึ่งที่อยู่ในบทสวดมนโพชฌังคปริตร ถือเป็นพุทธมนต์ที่ช่วยให้คนป่วยที่ได้สดับตรับฟังธรรมบทนี้แล้วสามารถหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ การสวดพระปริตรเป็นประจำจะทำให้เกิดอานุภาพกับผู้ที่ปฏิบัติโดยตรง แต่เดิมการสวดพระปริตรเป็นการบริกรรมภาวนาเฉพาะตัว เพื่อคุ้มครองป้องกันตัวเอง ให้ได้รับผลานิสงส์ ประสบความสวัสดี ปราศจากทุกข์ ได้รับชัยชนะ เหนือสัตว์ร้าย อมนุษย์ร้าย ทั้งหลาย แคล้วคลาดจากอุปสรรค

พระคาถาโพชฌงคปริตร บทสวดมนต์เพื่อให้มีกำลังใจหายจากอาการป่วย Read More