Blog

วิธีหาลัคนา ลัคนากับ ราศีเกิด ต่างกันยังไง ดูดวงด้วยลัคนาหรือราศีดีกว่ากัน

ลัคนา กับ ราศีเกิด ต่างกันยังไง ดูดวงด้วยลัคนาหรือราศีดีกว่ากัน ในการทำนายดวงชะตาแบบโหราศาสตร์ไทย จะมีการหาลัคนาราศีเกิด โดยการผูกดวงชะตา โดยจะไม่ดูเพียงวันเดือนปีเกิด แต่จะนำเวลาเกิดมาผูกดวงชะตา จึงมีคำถามต่อว่าลัคนาและราศีตามวันเกิดต่างกันอย่างไร และดูแบบไหนแม่นกว่ากัน วิธีหาลัคนาเกิดเพื่อดูดวงชะตา

Read More

ดูดวง ฤกษ์เกิด กับดวงชะตา

ฤกษ์ หมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือ ความสำเร็จสมประสงค์ อำนวยความเป็น ศิริมงคล แก่ผู้ประกอบการนั้น ๆ ฤกษ์ที่ต่างกัน ก็เหมาะสำหรับการประกอบพิธีกรรมที่แตกต่างกัน เมื่อนำดวงชะตาของเรามาผูกดวง นอกจากเราจะทราบลัคนาราศีเกิดตามเวลาเกิดที่แท้จริง นอกจากนี้ เราจะยังทราบว่า ลัคนาเกิดอยู่ในฤกษ์ใด ซึ่งผู้ที่มีลัคนาราศีเกิดในฤกษ์ต่างกัน ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน

Read More

ความหมายธงกฐิน จระเข้-ตะขาบ-นางมัจฉา-เต่า

ในการทอดกฐินหรือการถวายผ้ากฐิน มีความเกี่ยวเนื่องกับธงกฐินมาแต่อดีต  ธงกฐิน เป็นเครื่อง หมายแสดงให้รู้ว่าวัดนี้ได้รับผ้ากฐินแล้วมี 4 แบบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงเกี่ยวข้องกับงานกฐิน

Read More

อานิสงส์ของการทอดกฐิน

บุญกฐิน กำหนดทำกันในระหว่างวันแรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 สำหรับจุดประสงค์หลักของการทำบุญกฐินนั้น เพื่อที่จะให้พระภิกษุสงคฆ์ที่จำพรรษาแล้วไดัมีผ้าผลัดเปลี่ยนใหม่ เป็นงานบุญที่มีปีละครั้ง คำว่า”กฐิน”เป็นชื่อของสังฆกรรมชนิดหนึ่งในพระพุทธศาสนา ที่ใช้พระสงฆ์เป็นพยานในการทำ 5 รูปเป็นอยางน้อย คือ 4 รูปเป็นองค์สงฆ์หรือพยาน และอีก 1 รูปเป็นองค์ครองผ้ากฐิน

Read More

การกรวดน้ำ

การกรวดน้ำ เป็นพิธีกรรมหนึ่งในการอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการหลั่งน้ำ ซึ่งชาวพุทธนิยมปฏิบัติหลังจากทำบุญในโอกาสต่างๆ

Read More