จัดอันดับซูเปอร์ฮีโร่ ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

ในปี 2015 Times Money หรือนิตยสาร Time ได้เปิดเผยถึงการจัดอันดับ 5 ซูเปอร์ฮีโร่ ที่ร่ำรวยที่สุดในโลก ซึ่งมูลค่าความมั่งคั่งของซูเปอร์ฮีโร่ ของทั้ง 5 อันดับนี้ รวมกันมีมูลค่าถึง 90 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐ เราลองมาติดตามกันว่ามี Super Heroes รายไดบ้าง

Read More