เรื่องเล่าธรรมะ นักโทษประหาร

เรื่องราวของนักโทษและเรือนจำแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้อ่านจะได้พบเห็นสิ่งประหลาดมหัศจรรย์น่าสนใจเหลือล้ำ ยิ่งกว่าเรือนจำที่ไหน ๆ

Read More

คติโบราณ สวัสดิ์รักษา ทำแล้วเป็นมงคล

อาจารย์โบราณกล่าวไว้ ตามคติโบราณ เพื่อให้เทพยดารักษาอวยพรให้ประสบลาภผลเป็นสิริมงคล ปรากฎเกิดลาภ อายุยืน จงปฏิบัติรักษาสิริตามคติโบราณ เพื่อให้เทพยดารักษาอวยพรให้ประสบลาภผลเป็นสิริมงคลตลอดไป

Read More

ทิศตั้งพระมงคล ตั้งพระหันไปทิศไหนแล้วดี ทิศไหนรวย

การจัดตั้งพระพุทธรูปบูชาประจำบ้านหรือสถานที่ราชการ จะเป็นโต๊ะหมู่บูชาหรือหิ้งพระ ต้องให้อยู่ในที่อันเหมาะสมถูกต้อง ถ้าตั้งวางที่พระบูชาไว้ไม่ถูกตำแหน่งแห่งที่ ก็จะบันดาลให้พ่อบ้านแม่บ้านมีปัญหา ถกเถียงกัน เกิดความร้อนรุ่มอยู่เป็นนิจ แม้แต่สถานที่ทำงานก็ตาม ถ้าจัดหิ้งหรือที่ตั้งพระบูชาให้ถูกต้อง ความเจริญก็จะมาสู่หลายสถานความรำคาญก็จะหมดไป

Read More

ไหว้พระพรหม พักตร์ไหน มีความหมายว่าอะไร

พระพรหมเป็นเทพผู้สร้างและกำหนดความเป็นไปของทุกสิ่ง ผู้ที่บูชาพระพรหมและประพฤติดี กระทำแต่ความดี จะได้รับการบันดาลพรให้สมหวังตามที่หวังไว้ พระพรหมทรงมีพระพักตร์สี่หน้า ในทางพุทธ อาจหมายถึงพรหมวิหารสี่ เมื่อตั้งมั่นและยึดถือปฏิบัติก็ย่อมได้รับแต่สิ่งดี ๆ

Read More

ประวัติและคาถาบูชาหลวงพ่อโสธร

ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนปลาย มีพระพุทธรูปลอยน้ำมา3องค์ที่แม่น้ำบางปะกง พอมาถึงบริเวณสถานที่ แห่งหนึ่ง ซึ่งเรียกชื่อว่าอะไรก็ไม่ประจักษ์ ก็มีชาวบ้านเห็นพระพุทธรูปลอยน้ำมาทั้ง 3 องค์เกิดเอะอะโวยวายขึ้นให้ช่วยกันอัญเชิญขึ้นมาบนฝั่ง ด้วยการเอาเรือออกไป อัญเชิญ ด้วยการช่วยกันยกขึ้นเรือแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะยกเอาขึ้นมาไม่ไหว จึงเปลี่ยนวิธีการเป็นเอาเชือกเส้นใหญ่ไปคล้ององค์พระทั้ง 3 องค์อย่างแน่นหนา แล้วให้ชาวบ้านที่มีอยู่ชักลากดึงจะเอาขึ้นมาบนฝั่งน้ำ ทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จ

Read More

พระอจนะ ตำนานพระพุทธรูปพูดได้

ตำนานพระอจนะ พระพูดได้ มาจากเรื่องราวเมื่อในสมัยอยุธยาเมื่อครั้ง สมเด็จพระนเรศวรได้วางแผนสร้างกำลังใจให้กับทหาร โดยได้มีพิธีเสี่ยงทายกับพระพุทธรูป โดยได้เสี่ยงทายว่า การรบครั้งนี้หากจะได้รับชัยชนะกลับมาก็ขอให้พระอจนะกล่าวตอบ แต่หากไม่ชนะก็ไม่ต้องตอบสิ่งใด ผลปรากฏว่าพระอจนะกล่าวตอบกลับมาจริง ๆ

Read More