คาถามหาศาสตราพระเจ้า

คาถามหาศาสตราพระเจ้า เป็นของพระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท พระอาจารย์ของเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ) 

ใช้สวดมนต์ก่อนเรียนทำวิทยาคมอันใดจะเป็นประสิทธิดีนัก
ใช้สวดก่อนเดินมนต์คาถาต่าง ๆ เพิ่มอานุภาพเป็นอัศจรรย์
บุคคลใดทำวิชาไม่ขึ้น ไม่ขลัง ให้สมาทานศีล ๕ ก่อน แล้วภาวนากำหนดจิต จึงกระทำลงไปเถิด วิชานั้นขลังนักแล
ภาวนาเสกอาวุธประจำตัว เป็นเทพศาสตราวุธ (สำหรับทหาร/ตำรวจ)
ภาวนาเสกมือ เป็นมือเพชร หมัดหนักแล ( ป้องกันตัว)
ภาวนาเวลาเข้าไปในป่าช้า เทวดารักษา ป้องกันผีหลอก
ภาวนาเป็นประจำทุกวัน เป็นมหาตบะ อำนาจ เป็นที่เกรงกลัวเกรงใจแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
เวลาภาวนาให้กำหนดจิตให้เที่ยงลงไปในสิ่งที่จะทำ เชื่อมั่นในอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและครูบาอาจารย์

คาถามหาศาสตราพระเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ (๓ จบ)

มะอะอุ อะทิกะมูลัง ตรีเทวานัง มะหาศาสตรา อุอูอะอะ มะมะมันตรา อุอะสะวา มหามันตัง มะอะอุ โลปะเกเกยยัง อังการะ เสวะราชิโน ตรีอักขะรานิ ชาตานิ อุณาโลมา ปะนะชายะเต นะโมพุทธายะ สัตถุโน พุทโธ ฯ ( ภาวนา ๓,๕ คาบ)