คาถาอิติปิโสแปดทิศ ยันต์เกราะเพชร

คาถาอิติปิโสแปดทิศ คาถาอิติปิโสเกราะเพชร หนุนดวงชะตาด้วยบารมีหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค

“คาถาอิติปิโสแปดทิศ” หรือ “คาถาอิติปิโสเกราะเพชร” เมื่อเขียนแล้วชักสูตรจะออกมาจะกลายเป็น #ยันต์เกราะเพชร อันเลื่องลือ ซึ่งเป็นพระคาถามหายันต์เสมือนลายเซ็นต์ของ หลวงพ่อปาน หรือ หลวงปู่ปาน แห่ง วัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระอมตะเถระผู้เปี่ยมเมตตาบารมีมากด้วยวิชาอาคมขลัง “พระเครื่องหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค” เป็นที่เสาะแสวงหาในอัตราบูชาเปลี่ยนมือที่สูงเอาการ ณ ปัจจุบัน … หลวงพ่อปานท่านได้ศึกษา “คาถาอิติปิโสเกราะเพชร” จากตำราพระร่วง โดยตัดมาจากส่วนหนึ่งของธงมหาพิชัยสงคราม เป็นการนำเอาพุทธคุณบทต้นมาเขียนเป็นตัวขอม ถอดอักขระเป็นภาษาอ่านดังนี้

อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา
ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง
ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท
โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ
ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ
คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ
วา โธ โน อะ มะ มะ วา
อะ วิ สุ นุต สา นุส ติ

ในตำรายันต์จากหนังสือ “พระคัมภีร์พระเวทฯ” ฉบับจัตตุถบรรพ พระตำรามหาพิชัยสงคราม ของ อ.เทพย์ สาริกบุตร ก็ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับ “ยันต์พระอิติปิโสเกราะเพ็ชร” ไว้เช่นกัน อ.เทพย์ ท่านเกิดในตระกูลโหรจึงมีความผูกพันกับวิชาโหราศาสตร์กับไสยศาสตร์มาตั้งแต่เด็ก ทั้งนี้ อ.เทพย์ ท่านได้บรรยายว่า “ยันต์พระอิติปิโส เกราะเพ็ชร” นี้ทรงคุณค่าล้ำเลิศ เป็นมหาวิเศษนักแล สารพัดจะใช้ ลงเป็นผ้าประเจียดหรือตะกรุดก็ได้ ทั้งนี้มีการลงยันต์พระไตรสณาคมไว้รอบใน ลงพระคาถาอิติปิโสไว้รอบนอก ใช้เสกตัวเอง สารพัดจะใช้ได้ทุกประการ แคล้วคลาดคงทนต่ออาวุธประเสริฐนักแล ใช้ลงเครื่องสำหรับประมหากษัตริย์

ดังนั้น คาถาเกราะเพชร หรือ คาถาอิติปิโสแปดทิศ จึงมีอานุภาพมากด้วยพุทธคุณ เมื่อภาวนาอย่างสม่ำเสมอ เสกข้าวก่อนรับประทาน เสกน้ำดื่ม เสกแป้งปะหน้า เสกน้ำปรุงก่อนประพรม จะช่วยค้ำจุนดวงชะตา เสริมอำนาจบารมี เสริมส่งตำแหน่งหน้าที่การงานให้ขึ้นสูง เรียกทรัพย์เรียกโชคร่ำรวย ไม่ขัดสนซึ่งการเงิน ช่วยหนุนดวงจะมิตกอับ อีกทั้งยังป้องกันภัยรอบด้าน จะไม่ตายโหงอย่างเด็ดขาด จะไม่ตายด้วยพิษสัตว์ทุกชนิด ปลอดภัยจากไสยศาสตร์/ลมเพลมพัดทุกชนิด เมื่อมีผู้กระทำคุณไสยทุกประเภท จะสะท้อนกลับไปเอง

ตั้งนะโม ๓ จบ

๑. อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา ( ឥ រ ចា គ ត្ត រ សា )
บทนี้ชื่อ กระทู้ ๗ แบก ประจำอยู่ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก) (พระอัญญาโกญฑัญญะ) (เทวดาพระจันทร์)
บทที่ 1 เสกเป่าแก้พิษสัตว์กัด ต่อยได้

๒. ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง ( តិ ហំ ច តោ រោ ថិ នំ )
บทนี้ชื่อว่า ฝนแสนห่า ประจำอยู่ทิศอาคเณย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้) (พระมหากัสสปะ) (เทวดาพระอังคาร)
บทที่ 2 เสกทำน้ำมนต์ รดคนเจ็บไข้ได้ป่วย ผีเจ้าเข้าทรง

๓. ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท ( បិ ស្ម័ រ លោ បុ ស្ត័ ពុ )
บทนี้ชื่อ นารายณ์เกลื่อนสมุทร ประจำอยู่ทิศทักษิณ (ทิศใต้) (พระสารีบุตร) (เทวดาพระพุธ)
บทที่ 3 เสกภาวนากันภูตผีปีศาจ เป่าพิษบาดแผล

๔. โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ ( សោ មា ណ ក រិ ថា ទ្ធោ )
บทนี้ชื่อ นารายณ์ถอดจักร์ ประจำอยู่ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) (พระอุบาลี) (เทวดาพระเสาร์)
บทที่ 4 เสกจดครบ 108 จบ ทำน้ำมนต์ ไล่ผีหรือ ให้คนท้องกิน จะคลอดลูกง่าย

๕. ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ ( ភ ស្ម័ ស្ម័ វិ ស ទេ ភ )
บทนี้ชื่อ นารายณ์ขว้างจักร์ตรึงไตรภพ ประจำอยู่ทิศประจิม (ทิศตะวันตก) (พระอานนท์) (เทวดาพระพฤหัสบดี)
บทที่ 5 เสกพรมร่างคนไข้ ไล่ภูตผีปีศาจร้าย ดีนัก

๖. คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ ( គ ពុ ប្ន័ ទូ ទ្ម វ គ )
บทนี้ชื่อ นารายณ์พลิกแผ่นดิน ประจำอยู่ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) (พระภควัมปติ) (เทวดาพระราหู)
บทที่ 6 เสกทำน้ำมนต์ ป้องกันผีเจ้าเข้าทรง หรือถูกคุณกระทำชะงัดนัก

๗. วา โธ โน อะ มะ มะ วา ( វា ទ្ធោ នោ អ ម ម វា )
บทนี้ชื่อ ตวาดฟ้าป่าหิมพานต์ ประจำอยู่ทิศอุดร (ทิศเหนือ) (พระโมคคัลลานะ) (เทวดาพระศุกร์)
บทที่ 7 เสกด้าย สายสิญจน์ หวาย มีด ข้าวสาร ขับไล่ผีบ้านผีป่า เวลาเดินทางดีนัก

๘. อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ ( អ វិ សុ នុ សា នុ តិ )
บทนี้ชื่อ นารายณ์แปลงรูป ประจำอยู่ทิศอีสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) (พระราหุล) (เทวดาพระอาทิตย์)
บทที่ 8 เสกเป่าตัวเองป้องกันตัวเองเวลาเดินทางออกจากบ้าน แคล้วคลาดดี

เคล็ดลับของเคล็ดลับ : “คาถาอิติปิโสเกราะเพชร” ของหลวงปู่ปาน วัดบางนมโค เมื่อเขียนเป็นพระยันต์ จะเดินยันต์แบบม้าหมากรุกเดิน ดังนั้น ถ้าเราภาวนา “คาถาอิติปิโสเกราะเพชร” เรียบร้อยแล้ว จะเพิ่มการเดินคาถาพระยันต์เกราะเพชรด้วย ก็ยิ่งเสริมความแข็งแกร่งยิ่งด้วยสิริมงคลแก่ดวงชะตา การเดินคาถามีดังนี้

“อิ จะ ตะ นัง ถา คะ นุส อะ วิช คะ มา ติ ชา โร สา สัต ภะ มะ นุต โธ ภะ สัม โต ระ พุท เท วา สา โน อะ พุท โส หัง คะ ถิ โธ วะ ติ มะ สุ วา สัม ปิ ระ ระ วิ ปุ ณะ ทู ริ สัม ทัม กะ ปัน สะ โล”