พระคาถาพาหุง คาถาพาหุงมหากา ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพระพุุทธเจ้า

เพลงพระคาถาพาหุง คาถาพาหุง

เพลงธรรมะ บทสวดพระคาถาพาหุง คาถาพาหุงมหากา ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพระพุุทธเจ้า

มารพันมือถืออาวุธสุดพันลึก ขี่ช้างศึกครีเมขละจะห่้าหั่น

ยกเสนาโห่ก้องฟ้ามาประจัญ หมายฟาดฟันภควันต์ให้บรรลัย

จอมมุนีประทับระงับจิต นิ่งสนิทพระทัยมั่นไม่หวั่นไหว

อาศัยทานบารมีฤทธิไกร บันดาลให้พระทรงภพสยบมาร

ขอเดชะชัยชนะพุทธองค์บันดาลมงคลชัยให้ไพศาลเป็นมิ่งขวัญคุ้มเหตุเภทภัยพาลแด่เราท่านถ้วนทั่วทุกตัวตน

อาฬวกะยักษ์ร้ายใจฉกาจ หมายพิฆาตจอมมุนีให้ปี้ป่น

ตลอดคืนยันรุ่งมุ่งพจญ พระทรงใช้ความอดทนสู้เหตุการณ์

ขอเดชะชัยชนะพุทธองค์บันดาลมงคลชัยให้ไพศาลเป็นมิ่งขวัญคุ้มเหตุเภทภัยพาลแด่เราท่านถ้วนทั่วทุกตัวตน

ช้างตกมันหันใส่ดุจไฟป่า ร้องแปร๋นแปร๋นแล่นมากลางถนน

หมายขยี้บี้บดพระทศพล แต่พ่ายมนต์เมตตาพระทรงญาณ

ขอเดชะชัยชนะพุทธองค์บันดาลมงคลชัยให้ไพศาลเป็นมิ่งขวัญคุ้มเหตุเภทภัยพาลแด่เราท่านถ้วนทั่วทุกตัวตน

โจรทนงองคุลิมาลหาญกล้า สองมือคว้าดาบชูสู่สถล

วิ่งไล่ล่าตถาคตทศพล สิ้นสามโยชน์อดทนมุ่งราวี

พระมุนินท์ชินสีห์มิมีขลาด ย่างพระบาทปกติตามวิถี

โจรยิ่งไล่ยิ่งห่างในทันที พระทรงมีฤทธิ์วิเศษเผด็จพาล

ขอเดชะชัยชนะพุทธองค์บันดาลมงคลชัยให้ไพศาลเป็นมิ่งขวัญคุ้มเหตุเภทภัยพาลแด่เราท่านถ้วนทั่วทุกตัวตน

นางจิญจามารยาสารพัด ยั่วยวนชวนกำหนัดทุกแห่งหน

เอาเยื้อไม้เคียนพุงมุงผจญ กล่าวอ้างพระทศพลคือสามี

พระมุนินท์ชินสีห์มิได้หวั่น พระทัยมั่นสงบสง่ามีราศี

นางกล่าวร้ายอย่างไรมิใยดี ใช้ขันตีข่มจิญจามายามาร

ขอเดชะชัยชนะพุทธองค์บันดาลมงคลชัยให้ไพศาลเป็นมิ่งขวัญคุ้มเหตุเภทภัยพาลแด่เราท่านถ้วนทั่วทุกตัวตน

นิครนถ์ชื่อสัจจกะพหูสูตร เป็นนักพูดเก่งกล้าท้าทุกหน

หาญโต้พระพุทธเจ้าด้วยเมามนต์ พระทศพลใช้ปัญญาชำนะมาร

ขอเดชะชัยชนะพุทธองค์บันดาลมงคลชัยให้ไพศาลเป็นมิ่งขวัญคุ้มเหตุเภทภัยพาลแด่เราท่านถ้วนทั่วทุกตัวตน

นันโทนาคราชฉกาจฤทธิ์ พ่นควันพิษพันพัวมืดมัวหน

โมกคลาน์โอรสทศพล ใช้ฤทธิ์ดลดับพิษสนิทนาน

ขอเดชะชัยชนะพุทธองค์บันดาลมงคลชัยให้ไพศาลเป็นมิ่งขวัญคุ้มเหตุเภทภัยพาลแด่เราท่านถ้วนทั่วทุกตัวตน

พกาพรหมบรรทมสถานทิพย์ สูงลิบลิบลิ่วลิ่วโพยมหน

เห็นผิดผิดคิดว่าตนอยู่คงทน ดุจพิษร้ายทำลายคนทรามปัญญา

จอมมุนีกรุณารักษาพิษ ด้วยตัวยาอมฤตคือญาณกล้า

ให้พรหมเห็นชั่วดีมีปรีชา ให้รู้ว่าสังขาราไม่ยืนนาน

ขอเดชะชัยชนะพุทธองค์บันดาลมงคลชัยให้ไพศาลเป็นมิ่งขวัญคุ้มเหตุเภทภัยพาลแด่เราท่านถ้วนทั่วทุกตัวตน

พุทธชัยมงคลทั้งแปดนี้ บุรุษสตรีเช้าค้ำสวดพร่ำบ่น

จะห่างภัยนานาในสากล ถึงวิมุติหลุดพ้นทุกคนเอย

พระผู้มีกรุณาต่อชาวโลก เป็นที่พึ่งคลายโศกมหาศาล

ทรงบำเพ็ญบารมีมาช้านาน จนบรรลุโพธิญาณอันเลิศล่ำ

ด้วยสัจจะวาจาที่กล่าวขาน ขอให้ชำนะมารสันดานต่ำ

ประสบมิ่งมงคลกุศลนำ ดุจพระสัมพุทธเจ้าของเรานี้

พระทรงเป็นที่เคารพสักการะ ของเหล่าศากยะบุรีศรี

ประทับใต้โพธิ์ใหญ่ใกล้วารี ละกิเลสเหตุอัปรีย์ที่มีมา

เหนือบัลลังก์ปฐพีที่พิชิต สยบมารเรืองฤทธิ์ผู้หาญกล้า

ถึงสุดยอดแห่งพุทธศาสดา ศากยวงศ์พงศาปลื้มเปรมใจ

ขอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังสวด ชัยมงคลแปดหมวดอันยิ่งใหญ่

จงบรรลุกุศลมงคลชัย ดุจจอมไตรโลกนาถศาสดา

ฤกษ์จะงามมิใช่งามที่ตัวฤกษ์ อรุณเบิกแสงสว่างกระจ่างหล้า

ก็เพียงบอกขณะผันวันเวลา จะบ่งค่าชั่วดีเห็นไม่เป็นจริง

อันกรรมดีกรรมชั่วเป็นตัวชี้ ถ้าละชั่วทำดีพร้อมทุกสิ่ง

ทั้งกายวาจาใจไม่ประวิง คือยอดยิ่งมิ่งขวัญมงคลชัย

ถ้าทำดีเมื่อไรได้ดีแท้ ถ้าทำชั่วชั่วแน่อย่าสงสัย

ทำเมื่อใดได้เมื่อนั้น ได้ทันใจ ฤกษ์ผานาทีใดไม่สำคัญ

ผู้ทำดีด้วยกายวาจาใจ ปณิธานตั้งไว้อย่างคงมั่น

ย่อมได้บุญกุศลผลอนันต์ เพราะดีนั้นบันดาลดีทุกทีไป

ขอพุทธานุภาพจงนำผลให้ เกิดสรรพมงคลยิ่งใหญ่ ขอเหล่าเทพารักษ์พิทักษ์ภัย บันดาลให้พิพัฒน์สวัสดี

ขอธรรมานุภาพจงนำผลให้ เกิดสรรพมงคลสุขี ขอเทพไท้ทั้งผองป้องไพรี ให้เกิดศรีสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ชัย

ขอสังฆานุภาพจงนำผล ให้เกิดสรรพมงคลยิ่งใหญ่ ขอเหล่าเทพารักษ์พิทักษ์ภัย บันดาลให้สุขสวัสดิ์พิพัฒน์ เทอญ

มหากา ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพระพุุทธเจ้า