วิธีแก้กรรมตามศีล 5

วิธีแก้กรรมตามศีล 5 การทำผิดศีล 5 จะทำให้เกิดกรรมแตกต่างกันไป กรรมที่ผู้ใดทำไว้ ย่อมตอบสนองต่อบุคคลนั้น ทำกรรมดีก็ได้ดี ทำกรรมช่วย ผลกรรมก็ตอบสนองเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นผลกรรมจากการผิดศีล 5 จึงส่งผลในรูปแบบต่าง ๆ และวิธีแก้กรรมก็แตกต่างกันไป