อาชีพที่พระพุทธเจ้าห้ามทำ

มิจฉาวาณิชา คือ อาชีพที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสห้ามไว้ว่าเป็นอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยง หรือเป็นอาชีพที่ไม่ควรทำ เนื่องจากเป็นอันตรายต่อเพื่อนมนุษย์ และสัตว์โลก