วีอาร์ดี ชวนทำดี สมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรรมและกำแพง วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ตั้งอยู่ บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประดิษฐานพระมหาธาตุเจดีย์นครคีรีนพบุรีบ้านหลวงศรีดอนไชย (พระธาตุดอยเวียง) โบราณสถานเก่าแก่ของอำเภอพร้าวอายุกว่า ๗๐๐ ปีสร้างในยุคสมัยอาณาจักรล้านนารุ่งเรือง และได้ทรุดโทรมตามกาลเวลา จนเหลือเพียงแค่ฐานและซากเจดีย์เก่าหนึ่งองค์

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2546 ได้มีการค้นพบวัดพระธาตุดอยเวียง มีการค้นพบพระธาตุภายในซึ่งบรรจุเส้นพระเกศาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากตำนานที่เล่าย้อนหลังถึงแบ่งเป็น 4 ยุคในประวัติขององค์พระธาตุนี้ จากนั้นได้เริ่มพัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์ จนปัจจุบัน

จากข้อมูลของเว็บไซด์ไทยรัฐได้ระบุว่า “ในปริมณฑลของ อำเภอพร้าวมีพระพุทธรูปที่มีมงคลพลังสูงหลายองค์ ประดิษฐานอยู่ตามวัดต่างๆ โดย “หลวงพ่อเศรษฐี” อันเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องประดิษฐานอยู่ใน 3 ศาสนสถานคือ “พระเศรษฐีมหามุนีโภคทรัพย์” วัดป่าตุ้มดอน ตำบลป่าตุ้ม มีพุทธคุณพลังในด้าน เสน่ห์มหานิยม และ “พระเศรษฐีมหามุนีสุขใจ” วัดเฉลิมลาภวิปัสสนา ตำบลแม่ปั๋ง เข้มขลังในด้าน เมตตามหาโชคลาภ กับ “พระเจ้ามหาจักรพรรดิดับภัยชัยมงคล (หลวงพ่อเศรษฐี)” วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ตำบลโหล่งขอด มีพลังบันดาลใน ลาภยศสรรเสริญ”

วีอาร์ดี ชวนทำดี พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สร้างกำแพงวัดรอบพระพุทธอุทยาน เพื่อรักษาป่าไม้และสัตว์ป่า ถวาย ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล วัดแรกของอำเภอพร้าว ซึ่งเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งทัพสมัยราชวงศ์มังราย วัดพระธาตุดอยเวียงวัยมงคลได้รับประกาศให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ อาคารปฏิบัติธรรมที่สร้าง ชั้นล่างใช้เป้นห้องพัก ชั้นบนใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่ประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ วัดได้ทำการดูแลป่ารอบวัดจำนวน 3,000 ไร่ และเป็นศูนย์เรียนรู้ป่าไม้ และเป็นศูนย์กลางของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต้นแบบของอำเภอพร้าว ปัจจุบันยังไม่มีการก่อสร้างแนวกำแพงเพื่อป้องกันสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จึงได้สร้างกำแพงวัดรอบพระพุทธอุทยาน เพื่อรักษาป่าไม้และสัตว์ป่า

ขอบคุณภาพประกอบจากวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล (พระมหาธาตุเจดีย์บารมี ๑๙ ยอด)