วีอาร์ดี ชวนทำดี มูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรม

วีอาร์ดี ชวนทำดี มูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรม

โรงพยาบาลอุ้มผาง เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชายแดน  ที่อยู่ในกลุ่มพื้นที่พิเศษ เนื่องจากประชากรในพื้นที่กว่าครึ่งไม่มีสิทธิประกันสุขภาพ การเดินทางไปที่โรงพยาบาลอุ้มผางมีระยะทาง 164 กิโลเมตร ระยะทางจาก อ.แม่สอด สู่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก ใช้เวลาเดินทางถึง 4 ชั่วโมง เนื่องจากถนนเลาะเลียบไปตามไหล่เขาผ่านโค้งถึง 1,219 โค้ง

ในจังหวัดตาก นอกจากประชาชนที่มีสัญชาติไทยแล้ว ยังมีกลุ่มคนอีก 2 กลุ่มอาศัยอยู่ ได้แก่

1.กลุ่มที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซึ่งในทางทะเบียนราษฎร  ซึ่งคนกลุ่มนี้กำลังจะได้สถานะเป็นคนไทย เพียงแต่ยังไม่ได้สิทธิ 100 % และ

2. กลุ่มคนที่ไม่มีหลักฐานทางราชการ  เช่น ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในป่าลึก พ่อแม่ไม่ได้มาแจ้งเกิด เนื่องจากอยู่ไกล หากจะเดินทางมาแจ้งเกิดต้องใช้เวลาเป็นวัน ๆ ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน จึงถูกตีความว่า ไม่ใช่คนไทย ไม่มีสัญชาติ เมื่อเจ็บป่วยมารับการรักษา จึงขาดสิทธิการรักษาพยาบาล นอกจากนี้ยังมี ชาวปกาเกอะญอ หรือ กะเหรี่ยง ซึ่งอยู่ระหว่างชายแดนไทย-พม่า ซึ่งไม่มีหลักประกันสุขภาพใด ๆ

นอกจากการช่วยเหลือรักษาพยาบาลตามหลักมนุษยธรรมแล้ว เนื่องจากมีคนที่ยังรอสถานะความเป็นคนไทย ซึ่งอยู่ระหว่างรอพิสูจน์สัญชาติ และต้องใช้กระบวนการทางกฎหมาย ที่โรงพยาบาลอุ้มผางจึงมี “คลินิกกฎหมายอุ้มผางเพื่อสิทธิมนุษยชน”  เพื่อช่วยคนกลุ่มนี้ ในการดำเนินการทางกฎหมายให้มีสิทธิเป็นพลเมืองตามสมควร

ในการจัดการดูแลสุขภาพให้กับกลุ่มคนต่าง ๆ โรงพยาบาลอุ้มผางได้แบ่งการจัดการแบ่งเป็น กลุ่มคนสัญชาติไทย ซึ่งจะได้รับสิทธิรักษาพยาบาล และการคุ้มครองจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ แต่ก็ยังมีกลุ่มคนอีกส่วนหนึ่งที่ยังไร้สัญชาติ ที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่ได้รับสิทธิการคุ้มครอง ดังนั้นโรงพยาบาลอุ้มผางจึงต้องมีการตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรมมุ่งช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โดยไม่เลือกเชื้อชาติ

เนื่องจากพื้นที่ จ.ตาก เป็นพื้นที่พิเศษ นอกจากที่โรงพยาบาลอุ้มผางต้องรับภาระรักษาพยาบาลกลุ่มคนไร้สถานะแล้ว ยังมีต้นทุนการรักษาที่สูงกว่าพื้นที่อื่น  เนื่องจากที่ตั้งของโรงพยาบาลที่อยู่ค่อนข้างไกลดังนั้นในการขนส่งยาและเวชภัณฑ์จึงมีการบวกค่าขนส่งทำให้ต้นทุนแพงกว่า โรงพยาบาลอื่น ๆ

ดังนั้น นอกจากการช่วยเหลือจากทางภาครัฐแล้ว โรงพยาบาลยังต้องช่วยเหลือตนเอง โดยการประหยัดค่าใช้จ่าย และการเปิดรับบริจาคยาที่ไม่ใช้แล้ว  หรือยาเหลือทิ้งเพราะผู้ป่วยกินไม่หมด และพอครบกำหนดหมอนัดก็ได้รับยาชุดใหม่ โดยยาที่ได้รับจากการบริจาคทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะนำมาคัดแยก หากยาไหนเสื่อมสภาพ หมดอายุก็ทิ้งไป แต่ส่วนใหญ่พบว่าเป็นยาที่ยังใช้ได้ ไม่หมดอายุก็เก็บมาใช้ต่อ อีกทั้งปัจจุบันยาส่วนใหญ่ถูกบรรจุในแผงยาอย่างดี คงสภาพยาได้นาน จึงเป็นประโยชน์ในการประหยัดค่ายาของโรงพยาลได้มาก

นอกจากยาที่เหลือทิ้ง ที่โรงพยาบาลขอรับบริจาคแล้ว ทางโรงพยาบาลยังขอรับบริจาคผ้าอ้อม ผ้าห่ม และเสื้อผ้า เพื่อนำมาช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน เวลามาหาหมอทางโรงพยาบาลก็จะให้สิ่งของเหล่านี้กลับไป

วีอาร์ดี ชวนทำดี

สนใจบริจาคยา หรือของบริจาคอื่น ๆ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook มูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรม ซึ่งจะระบุยาที่ต้องการบริจาค ช่องทาง รายละเอียดติดต่อ นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมบริจาคเงินได้ที่

  • ธนาคารออมสิน สาขาอุ้มผาง เลขที่บัญชี 020133388387 ชื่อบัญชี เงินบำรุง รพ.อุ้มผาง (เงินบริจาคเพื่อซื้อยาและเวชภัณฑ์) (ใบเสร็จรับเงินสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้) หรือ
  • ธนาคารออมสิน สาขาอุ้มผาง เลขที่บัญชี 020051018644 ชื่อบัญชี “กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รพ.อุ้มผาง” (มีใบตอบรับเงินบริจาค ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้)

หรือติดต่อ มูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรม ที่อยู่ 159 หมู่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง, เทศบาลเมืองตาก 63170 โทรศัพท์ 081 950 0080 E-mail : umh.foundation@hotmail.com

ขอบคุณ : ข้อมูล และรูปภาพจากเว็บไซด์หลากหลายแหล่งในอินเตอร์เน็ต

เครดิตรูปภาพ : Facebook มูลนิธิโรงพยาบาลอุ้มผางเพื่อมนุษยธรรม