วีอาร์ดี ชวนทำดี สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

“อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ 84 พรรษา และเพื่อให้โรงพยาบาลศิริราชมีอาคารศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจร รวมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพด้านการบริการผู้ป่วย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า โดยจะดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ทดแทนกลุ่มอาคาร 3 หลัง ที่ทรุดโทรม แออัด ได้แก่ ตึกหริศจันทร์-ปาวา ตึกผะอบ นพ สุภัทรา ระเบียบ และตึกเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานกว่า 50 ปี และไม่สามารถขยายงานบริการได้ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามอันเป็นมงคล
ว่า “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา” (Navamindrapobitr 84th Anniversary Building)

อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา เป็นอาคารสูง 25 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น ประกอบด้วย หน่วยตรวจโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทางด้านอายุรกรรม การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการตรวจพิเศษต่าง ๆ อาทิ การตรวจระบบทางเดินอาหารและตับ ประสาทวิทยา โรคไต โรคด้านจิตเวช ด้านกระดูกและข้อ ด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา เป็นต้น มีจำนวนห้องและเตียงผู้ป่วย 355 เตียง หอผู้ป่วยวิกฤต 62 เตียง สามารถรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกประมาณ 500,000 รายต่อปี และผู้ป่วยในประมาณ 20,000 รายต่อปี

ดูรายละเอียดอาคาร http://www.si.mahidol.ac.th/th/navamin84/default.htm

วีอาร์ดี ชวนทำดี ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา