วีอาร์ดี ชวนทำดี ร่วมทำบุญกับโหรฟันธง อ.ลักษณ์ เรขานิเทศน์

วีอาร์ดี ชวนทำดี ร่วมทำบุญและอนุโมทนาบุญ กับโหรฟันธง อ.ลักษณ์ เรขานิเทศน์

การทำบุญทอดกฐิน

การทอดกฐิน เริ่มตั้งแต่ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ถือว่าเป็นบุญเฉพาะกาล ไม่เหมือนการทอดผ้าป่า การทอดกฐิน ถือเป็นสังฆทานชนิดหนึ่ง ซึ่งมีอานิสงส์มาก โดยในพระไตรปิฏกได้ระบุถึงการทำบุญทอดกฐินนับได้ว่าเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์มากทั้งผู้ถวายคือญาติโยมพุทธบริษัท โดย

พระสงฆ์ที่รับกฐิน พระจะได้รับอานิสงส์ 5 ประการคือ
1. เข้าบ้านได้โดยมิต้องบอกลาพระภิกษุด้วยกัน
2. เอาไตรจีวรไปโดยไม่ครบสำรับได้
3. ฉันอาหารเป็นคณะโภชน์ได้
4. เก็บจีวรไว้ได้ตามปราถนา
5. ลาภที่เกิดขึ้นเป็นของเธอผู้จำพรรษาในวัดนั้น

สำหรับผู้ทอดกฐิน หรือญาติโยมก็จะได้รับอานิสงส์ 5 ประการเช่นกัน
1. ทำให้มีอายุยืนยาว
2. ทำให้บริบูรณ์ด้วยทรัพย์
3. จะไม่ถูกวางยาพิษให้เป็นอันตรายถึงชีวิต
4. ทรัพย์สมบัติจะไม่เป็นอันตรายด้วยโจรภัยหรืออัคคีภัย
5. จะได้เป็นเอหิภิกขุในอนาคต

การทอกกฐินเป็นกาลทาน ปีหนึ่งทำได้ครั้งเดียว วันหนึ่งทำได้ครั้งเดียว ในปีหนึ่งๆต้องทำภายในกำหนดเวลา และผู้ทอดก็ต้องตระเตรียมจัดทำเป็นงานใหญ่ ต้องมีผู้ช่วยเหลือหลายคน จึงนิยมกันว่าเป็นพิธีบุญที่อานิสงส์แรง น่าคิดอีกทางหนึ่งว่า พิธีเช่นนี้ได้ทั้งโภคสมบัติเพราะเราเองบริจาค ได้ทั้งบริวารสมบัติเพราะได้บอกบุญแก่ญาติมิตรให้มาร่วมการกุศลกาลทานเช่นนี้ เรียกว่า ทานทางพระวินัย

วีอาร์ดี นำเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ ร่วมบุญทอดกฐินกับ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศน์

  • ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดเจ้าอาม กรุงเทพมหานคร ร่วมบุญสร้างอาคารปฏิบัตะรรม กรรมฐาน วัดเจ้าอาม ธนบุรี วันที่ 29 ตุลาคม 2560
  • ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ วัดศิริสุธโธ คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560

และร่วมอนุโมทนาบุญ การบริจาคสมทบทุนวัดในต่างประเทศ ดังนี้

  • ร่วมบุญสมทบซื้อที่ดินถวายวัดพุทธวิหาร ประเทศเยอรมันนี
  • ร่วมบุญสมทบสร้างศาลาอเนกประสงค์ วัดสันตินิวาส ประเทศสวีเดน 
  • ร่วมบุญปัจจัยบำรุงวัดป่าโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน และร่วมบุญปัจจัยบำรุงวัดศรีนครินทรวราราม ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ขอน้อมกุศลผลบุญทั้งมวลนี้ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และอนุโมทนาบุญกับอ. ลักษณ์ เรขานิเทศน์ และผู้ทำบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้