วีอาร์ดีชวนทำดี วัดแสงธรรม จังหวัดขอนแก่น

ด้วยทางวัดแสงธรรมได้สร้างอุโบสถขึ้นมาหนึ่งหลังเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ขณะนี้ (ต้นปี 2563) ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 90% จะแล้วเสร็จ ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์อีกจำนวนมาก ทางวัดจึงน้อมนำเหรียญรูปเหมือนพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่หมุน ฐิตสีโร ซึ่งได้ทำพิธีอธิษฐานจิตภาวนาพุทธาพิเษก โดยพระคณาจารย์จำนวนมาก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นมหากุศล ได้เช่าบูชาเหรียญละ 99 บาท ซึ่งจะได้ทั้งบุญและได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดเอาไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย

ทั้งนี้ทางวัดจะได้นำทุนทรัพย์ไปก่อสร้างอุโบสถที่ยังขาดอยู่ อาทิเช่น สร้างห้องน้ำ 10 ห้อง เพื่อรองรับในงานปิดทองฝังลูกนิมิต และบูรณปฏิสังขรณ์เมรุ ศาลาฌาปนกิจศพหลังเก่า ซึ่งสร้างมาเป็นเวลานนาน ขณะนี้ตามรูปแบบแปลนโครงสร้างพัฒนานั้น ทางวัดจะใช้งบประมาณ จำนวน 150,000 บาท ห้องน้ำ 200,000 บาท และอุโบสถต้องใช้งบประมาณฉลองอีกด้วย

ดังนั้น ทางวัดจึงขอประกาศบอกบุญมายังท่านผู้ใจบุญทั้งหลายได้ร่วมทำบุญตามกำลังทรัพย์และศรัทธาเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

วีอาร์ดีชวนทำดี สามารถบริจาคผ่านธนาคารออมสิน สาขาอำเภอพล ชื่อบัญชี “เงินกลางสงฆ์วัดแสงธรรม” เลขที่บัญชี 052-750-796-170

ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอพล ชื่อบัญชี “พระครูจารุธรรมโชติคุณ” เลขที่บัญชี 422-143-695-6

หรือติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พระครูจารุธรรมโชติคุณ เจ้าอาวาสวัดแสงธรรม และเจ้าคณะตำบลโคกสง่า

วัดแสงธรรม บ้านหนองมน ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทร.089-284-8621