กมุทเกณฑ์

กมุทเกณฑ์ เป็นตำแหน่งที่หมายถึงเรื่องที่ดี หมายถึง ดาวพฤหัสกุมลัคนาเกิด

กมุทเกณฑ์ คือ ดาวพฤหัส (๕) กุมลัคนา

“กมุท” มีความหมายว่า “ดอกบัวขาว” แปลตามตัวว่า “กฎแห่งดอกบัวขาว”

บูรพาจารย์ท่านสรรเสริญว่า “กมุทเกณฑ์” นี้ มีลักษณะเหมือนดั่งดอกบัวบานที่มีกลิ่นหอม บุคคลใดที่ได้เกณฑ์ดอกบัวขาวนี้ จะมีความปรีชาสามารถยิ่งนัก เจริญด้วยสติปัญญา รอบรู้สรรพคัมภีร์ ตั้งตนอยู่ในคุณสมบัติของผู้ดี มีสติระลึกรู้ผิดชอบชั่วดี อยู่ในครรลองคลองธรรม คนทั่วไปจะเคารพนับถือบูชา และเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้หลักผู้ใหญ่ ตลอดจนคนสูงอายุ พระสงฆ์องค์เจ้า ชีวิตมักประสบแต่ความโชคดี เจริญสุขวัฒนา แคล้วคลาดจากอุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง

ในยามที่ดวงกำลังมีเคราะห์ ถูกบาปเคราะห์คู่อุบัติเหตุเล่นงาน แต่ก็ไม่ถึงขั้นหนักหนาวายชีวี ทุพพลภาพ เพราะมีดาวพฤหัสบดี(๕) เป็นเกณฑ์คุ้มภัย

หากเจ้าชะตามีดาวเกษตรเจ้าเรือนที่ลัคนาสถิต หรือ ตนุลัคน์ จะให้คุณหนุนนำดวงชะตา

ถ้าดาวพฤหัสบดี(๕) สถิตอยู่ในราศีที่ดี อันมีมาตรฐานเข้มแข็ง เช่น เป็นอุจจ์ เกษตร มหาจักร ราชาโชค หรือ เพ็ญบนท้องฟ้า ถือว่าให้คุณมากเป็นพิเศษยิ่งขึ้นประกอบกับมีดาวพระเคราะห์คู่มิตร คู่ธาตุ คู่ฤกษ์ คู่สมพล หรือ กลุ่มดาวศุภเคราะห์ที่มีกำลังเข้าสถิตร่วมด้วย ก็จะยิ่งเพิ่มพูนความแข็งของกมุทเกณฑ์

ถึงแม้ดาวพฤหัสบดี(๕) ที่ได้กมุทเกณฑ์นี้ จะมีมาตรฐาน เป็นนิจ เป็นประ เป็นกาลี มาจากเจ้าเรือนอริ มรณะ วินาศ ก็ย่อมให้คุณหนุนนำแก่ดวงชะตาดี จะพยากรณ์เสียมิได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published.