คัมภีร์ อรรถสาลีนี อธิบายการโคจรของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์

ตำราคัมภีร์อรรถสาลี เป็นคัมภีร์เก่าแก่ อธิบายการโคจรของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ โดยคัมภีร์นี้ได้อธิบายเรื่องการโคจรผิดปกติของพระเคราะห์ การพักร์ มนฑ์ เสิรต์ ที่มีผลต่อบ้านเมือง ถือเป็นวิชาที่ตกทอดกันมานาน

จักกล่าวพระเคราะห์จรตามราศี
อันอาจารย์แจ้งอรรถสาลินี พระอภิธรรมโดยมีฎีกามา
พระอาจารย์จารึกบรรทึกไว้ คัมภีร์ไสยตามพุทธโฆษา
พระเคราะห์มนท์เสริดพักรนานา ทำนายว่าต่างๆ จะเกิดเป็น

อังคารพักรมีศึกต่างเมืองมา อังคารเสริดนั้นท่านว่าเกิดยุคเข็ญ
อังคารมนท์จะวิกลบังเกิดเป็น มหาชนเกิดเข็ญออกผีตาย
จะเจ็บท้องลงแดงตายเสียมาก ความทุกข์ยากในมนุษย์สิ้นทั้งหลาย

พระเสาร์และอังคารท่านภิปราย พักรในราศีร้ายจำเพาะมี
คือพฤษภ สิงห์ มีน ธนู พักร ว่าร้ายนักทำนายไว้สี่ราศี
จะเกิดความฉิบหายวายชีวี พระธรณีจะดูดกินซึ่งเลือดคน

พระอังคารผิวพักรราศีเมษ มหากษัตริย์จะเป็นเหตุแสดงผล
ในเดือนเก้าเจ็ดค่ำแรมพึงยล จะม้วยชนม์สิ้นชีพสังขารา

พระพุธพักรในกุมภราศี พระบุรีร้อนทั่วทุกทิศา
ราชุบตรจะต่อยุทธต่อกษัตรา ในเดือนแปดทุติยาเป็นมั่นคง

พระพุทธมนท์ว่าฝนนั้นจะน้อย ข้าวกล้าตายฝอยดินแห้งผง
พระศุกร์ข้าวแพงทำนายตรง บูรพาอาษฒเป็นมั่นคงทำนายมา

พระอังคารพักรในราศีเมษ ธนู สิงห์ สามนี้ร้ายหนักหนา
เป็นนิมิตรแก่แผ่นพสุธา จะแยกเป็นสองว่าอัศจรรย์
อีกจะเกิดลมพายุวิปริต จะเกิดไข้ทรพิษเป็นมหันต์
มหาชนจะพินาศลงดาษครัน อังคารนั้นมนท์เกิดไข้ตาย

พฤหัสบดีมนท์แพ้สมณะพรหมณา พระศุกร์มนท์ทายว่าฝนจะแห้งหาย
ข้าวจะแพงฝนแล้งข้าวกล้าตาย พระเสาร์มนท์นั้นทายว่าศึกมี
เกิดอันตรายวัวควายจะตายห่า จะร้อนราษฎร์ประชาทั่วกรุงศรี
ดูทำนายตามพระบาลี ที่กล่าวนี้เป็นฉบับโบราณเอย