ชั่งน้ำหนัก ดวงจีน

คนจีน มีการทำนายดวงชะตาโดยนำวันเดือนปีเกิด มาคำนวนเป็นน้ำหนักดวงชะตา และสามารถนำน้ำหนักดวงชะตามาทำนายเรื่องราวชะตาชีวิตได้

การคำนวณการชั่งดวง

การทำนาย ต้องนำวันเดือนปี และเวลาเกิด มาเทียบเป็น วัน เดือน ปี และเวลาเกิดแบบจันทรคติ จีน ซึ่งสามารถเทียบได้โดยใช้ปฏิทิน 100 ปี โปรแกรมปฏิทิน 100 ปี หรือเว็บไซด์ที่ให้บริการ เช่น เว็บไซด์ myhora.com

โดยให้คัดลอก Link : http://www.myhora.com/ปฏิทิน/ปฏิทินจีน-พ.ศ.25XX.aspx แล้วเปลี่ยนเลขที่พ.ศ. 25XX เป็น พ.ศ. เกิดที่ต้องการ

เมื่อเจอวัน เดือน ที่ต้องการแล้ว จะมีวัน และ เดือนจีน เมื่อได้วันเดือนปี และเวลาเกิดแบบจีนแล้ว ให้นำมาเทียบเป็นน้ำหนักดวง โดยน้ำหนักจะเป็น ตำลึงและสลึง โดยหน่วยวัด 10 สลึงจะเท่ากับ 1 ตำลึง

การเทียบน้ำหนักดวงจีน

ปีเกิดแบบจีน

ปีชวด

ปี พ.ศ.น้ำหนัก
2455/25155 ตำลึง
2467/25271 ตำลึง 2 สลึง
2479/25391 ตำลึง 6 สลึง
2491/25511 ตำลึง 5 สลึง
2503/25637 สลึง

ปีฉลู

ปี พ.ศ.น้ำหนัก
2456/25167 สลึง
2468/25289 สลึง
2480/25408 สลึง
2492/25527 สลึง
2504/25647 สลึง

ปีขาล

ปี พ.ศ.น้ำหนัก
2457/25171 ตำลึง 2 สลึง
2469/25296 สลึง
2481/25418 สลึง
2493/25539 สลึง
2505/25659 สลึง

ปีเถาะ

ปี พ.ศ.น้ำหนัก
2458/25188 สลึง
2470/25307 สลึง
2482/25421 ตำลึง 9 สลึง
2494/25541 ตำลึง 2 สลึง
2506/25661 ตำลึง 2 สลึง

ปีมะโรง

ปี พ.ศ.น้ำหนัก
2459/25198 สลึง
2471/25311 ตำลึง 2 สลึง
2483/25431 ตำลึง 2 สลึง
2495/25551 ตำลึง
2507/25678 สลึง

ปีมะเส็ง

ปี พ.ศ.น้ำหนัก
2460/25206 สลึง
2472/25325 สลึง
2484/25447 สลึง
2496/25567 สลึง
2508/25687 สลึง

ปีมะเมีย

ปี พ.ศ.น้ำหนัก
2461/25211 ตำลึง 9 สลึง
2473/25339 สลึง
2485/25458 สลึง
2497/25571 ตำลึง 5 สลึง
2509/25691 ตำลึง 3 สลึง

ปีมะแม

ปี พ.ศ.น้ำหนัก
2462/25226 สลึง
2474/25348 สลึง
2486/25467 สลึง
2498/25586 สลึง
2510/25705 สลึง

ปีวอก

ปี พ.ศ.น้ำหนัก
2463/25238 สลึง
2475/25357 สลึง
2487/25475 สลึง
2499/25595 สลึง
2511/25711 ตำลึง 4 สลึง

ปีระกา

ปี พ.ศ.น้ำหนัก
2464/25241 ตำลึง 6 สลึง
2476/25368 สลึง
2488/25481 ตำลึง 5 สลึง
2500/25601 ตำลึง 4 สลึง
2512/25725 สลึง

ปีกุน

ปี พ.ศ.น้ำหนัก
2466/25266 สลึง
2478/25389 สลึง
2490/25501 ตำลึง 6 สลึง
2502/25621 ตำลึง
2514/25741 ตำลึง 7 สลึง

เดือนเกิดแบบจีน

เดือนน้ำหนัก
16 สลึง
27 สลึง
31 ตำลึง 8 สลึง
49 สลึง
55 สลึง
61 ตำลึง 6 สลึง
79 สลึง
81 ตำลึง 5 สลึง
91 ตำลึง 8 สลึง
108 สลึง
119 สลึง
125 สลึง

วันเกิดแบบจีน

วันที่ตามดวงจีนน้ำหนักดวง
15 สลึง
21 สลึง
38 สลึง
41 ตำลึง 5 สลึง
51 ตำลึง 6 สลึง
61 ตำลึง 5 สลึง
78 สลึง
81 ตำลึง 6 สลึง
98 สลึง
101 ตำลึง 6 สลึง
119 สลึง
121 ตำลึง 7 สลึง
138 สลึง
141 ตำลึง 7 สลึง
151 สลึง
168 สลึง
179 สลึง
181 ตำลึง 8 สลึง
195 สลึง
201 ตำลึง 5 สลึง
211 ตำลึง
229 สลึง
238 สลึง
249 สลึง
251 ตำลึง 5 สลึง
261 ตำลึง 8 สลึง
277 สลึง
288 สลึง
291 ตำลึง 6 สลึง
306 สลึง

เวลาเกิดแบบจีน

ยามในแต่ละวันชื่อยามระยะเวลาน้ำหนักดวง
1ชวด(หนู)23.00 – 24.59 น.1 ตำลึง  6 สลึง
2ฉลู (วัว)01.00 – 02.59 น.6 สลึง
3ขาล (เสือ)03.00 – 04.59 น.7 สลึง
4เถาะ (กระต่าย)05.00 – 06.59 น.1 ตำลึง
5มะโรง (งูใหญ่)07.00 – 08.59 น.9 สลึง
6มะเส็ง (งูเล็ก)09.00 – 10.59 น.1 ตำลึง  6 สลึง
7มะเมีย (ม้า)11.00 – 12.59 น.1 ตำลึง
8มะแม (แพะ)13.00 – 14.59 น.8 สลึง
9วอก (ลิง)15.00 – 16.59 น.8 สลึง
10ระกา (ไก่)17.00 – 18.59 น.9 สลึง
11จอ (หมา)19.00 – 20.59 น.6 สลึง
12กุน (หมู)21.00 – 22.59 น.6 สลึง

เมื่อได้น้ำหนักดวงแล้ว จึงนำน้ำหนักดวงที่ได้มาเทียบกับคำทำนาย

ตัวอย่างการคำนวน เกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2535 เวลา 17.05 น.

ขั้นตอนที่ 1 หาวัน เดือน เกิด แบบจีน ไปที่ http://www.myhora.com/ปฏิทิน/ปฏิทินจีน-พ.ศ.2535.aspx (เปลี่ยน พ.ศ. เป็น 2535)

ขั้นตอนที่ 2 หาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พบว่า เป็นวัน 2 ค่ำ เดือน 1 ปีวอก

ขั้นตอนที่ 3 คำนวนน้ำหนักดวง ตามตารางข้างต้น ดังนี้

ปีวอก 2535 เท่ากับ 7 สลึง

เดือน 1 จีน เท่ากับ 6 สลึง

วันที่ 2 จีน เท่ากับ 1 สลึง

เวลา 17.05 น. เป็นเวลา ระกา (ไก่) เท่ากับ 9 สลึง