ดาวพฤหัสบดี ย้าย ทำนายดวงชะตา 12 ราศี

ดาวพฤหัสย้าย ทำนายดวงชะตา 12 ราศี

19 เมษายน 2566 – 30 เมษายน 2567 ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีเมษ ตำแหน่งราชาโชค ทำนายดวงชะตา 12 ราศี ดังนี้

ราศีเมษ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม)

ราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน)

ราศีเมถุน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม)

ราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม)

ราศีสิงห์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน)

ราศีกันย์ (ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม)

ราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน)


ราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายนถึงวันที่ 15 ธันวาคม)

ราศีธนู (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม)

ราศีมังกร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์)

ราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม)

ราศีมีน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน)

8 เมษายน 2565 – 19 เมษายน 2566 ดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ราศีมีน ตำแหน่งเกษตร

ดาวพฤหัสย้าย 8 เมษายน 2565 – 19 เมษายน 2566
ทำนายดวงชะตา ราศีมีน

ดาวพฤหัสย้าย 8 เมษายน 2565 – 19 เมษายน 2566
ทำนายดวงชะตา ราศีเมษ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม)

ดาวพฤหัสย้าย 8 เมษายน 2565 – 19 เมษายน 2566
ทำนายดวงชะตา ราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน)

ดาวพฤหัสย้าย 8 เมษายน 2565 – 19 เมษายน 2566
ทำนายดวงชะตา ราศีมิถุน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม)

ดาวพฤหัสย้าย 8 เมษายน 2565 – 19 เมษายน 2566
ทำนายดวงชะตา ราศีกรกฎ  (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม)

ดาวพฤหัสย้าย 8 เมษายน 2565 – 19 เมษายน 2566
ทำนายดวงชะตา ราศีสิงห์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน)

ดาวพฤหัสย้าย 8 เมษายน 2565 – 19 เมษายน 2566
ทำนายดวงชะตา ราศีกันย์ (ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม)

ดาวพฤหัสย้าย 8 เมษายน 2565 – 19 เมษายน 2566
ทำนายดวงชะตา ราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน)

ดาวพฤหัสย้าย 8 เมษายน 2565 – 19 เมษายน 2566
ทำนายดวงชะตา ราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายนถึงวันที่ 15 ธันวาคม)

ดาวพฤหัสย้าย 8 เมษายน 2565 – 19 เมษายน 2566
ทำนายดวงชะตา ราศีธนู (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม)

ดาวพฤหัสย้าย 8 เมษายน 2565 – 19 เมษายน 2566
ทำนายดวงชะตา ราศีมังก (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์)

ดาวพฤหัสย้าย 8 เมษายน 2565 – 19 เมษายน 2566
ทำนายดวงชะตา ราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม)