ดาวราหูย้าย ทำนายดวงชะตา 12 ราศี

ดาวราหูย้าย ทำนายดวงชะตา 12 ราศี

ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 ดาวราหูย้ายจากราศีมิถุน เข้าสู่ราศีพฤษภ มีตำแหน่งโหราศาสตร์ เรียกว่า ตำแหน่ง นิจ หมายถึง ด้อย ไม่มีพลัง เท่าดาวราหูในตำแหน่งอื่น

ดาวราหูย้าย ฟังคำทำนาย 12 ราศี

ราศีเมษ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีเมษ
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องโชคลาภ ย้ายเข้าภพกดุมภะ ฟังคำทำนาย

ราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีพฤษภ
ดาวราหู เป็นตัวแทนในเรื่องการงาน ย้ายเข้าทับลัคนา ฟังคำทำนาย

ราศีเมถุน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีเมถุน
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องความสำเร็จ การเดินทางไกล ย้ายเข้าสู่ภพวินาศน์ ฟังคำทำนาย

ราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎ
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องความตาย การสูญเสีย ย้ายเข้าสู่ภพลาภะ ฟังคำทำนาย

ราศีสิงห์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีสิงห์
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องความรัก คู่ครอง หุ้นส่วน ย้ายเข้าสู่ภพกัมมะ ฟังคำทำนาย

ราศีกันย์ (ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีกันย์
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องศัตรู อุปสรรค ปัญหา ย้ายเข้าสู่ภพศุภะ ฟังคำทำนาย

ราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีมังกร
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องบุตร บริวาร ย้ายเข้าสู่ภพมรณะ ฟังคำทำนาย

ราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายนถึงวันที่ 15 ธันวาคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิก
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่อง บ้าน ที่ดิน รถยนต์ ครอบครัว ย้ายเข้าสู่ภพปัตนิ ฟังคำทำนาย

ราศีธนู (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีธนู
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องเพื่อน สังคม ย้ายเข้าสู่ภพอริ ฟังคำทำนาย

ราศีมังกร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีมังกร
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องการเงิน ย้ายเข้าสู่ภพปุตตะ ฟังคำทำนาย

ราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีกุมภ์
ดาวราหู เป็นดาวประจำตัวของคนราศีกุมภ์ ย้ายเข้าสู่ภพพันธุ ฟังคำทำนาย

ราศีมีน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีมีน
ดาวราหู ตัวแทนภพวินาศน์ ย้ายเข้าสู่ภพสหัสชะ ฟังคำทำนาย

คำทำนายเดิม

ดาวราหูย้าย ทำนายดวงชะตา 12 ราศี
22 กุมภาพันธ์ 2562 – 10 กันยายน 2563 ดาวราหูย้ายเข้าสูลัคนาราศีมิถุน

สรุปโหรฟันธง
ราศีเมษ
ราศีพฤษภ
ราศีมิถุน
ราศีกรกฎ
ราศีสิงห์
ราศีกันย์
ราศีตุลย์
ราศีพิจิก
ราศีธนู
ราศีมังกร
ราศีกุมภ์
ราศีมีน