ตำราพระเคราะห์คู่

ตำราพระเคราะห์คู่ เป็นเกร็ดความรู้วิชาโหราศาสตร์ ของท่านปฐมาจารย์นวม แห่งสำนักโหรวัดสังเวชวิศยาราม (วัดบางลำพูบน) ท่านมีมาตุภูมิถิ่นเดิมที่ภาคใต้ สืบสายบรรพชนมาจากพราหมณาจารย์ ซึ่งมีความรู้แตกฉานในวิชาโหราศาสตร์ ทั้งฝ่ายบิดาและมารดา ท่านได้เข้ารับราชการในกรมโหร ฝ่ายพระราชวังบวร (วังหน้า) ภายหลังเมื่อหมดสมัยการสถาปนา พระบวรราชเจ้าแล้ว

ท่านได้เปิดสำนักโหรขึ้นที่วัดสังเวชฯ ท่านอาจารย์นวมนั้น คำนวณหาองศา ลิปดา ของดาวทุกดวง ที่เรียกกันว่าดวงพิชัยสงคราม เล่นอินทภาษบาทจันทร์ นวางค์ ใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงจะให้คำพยากรณ์ ตอนที่ท่านทำนายท่านนั่งกลาง มีศิษย์เอกพระปลัดเกิดนั่งขวา พ.อ.หลวงธรณีนิติญาณนั่งซ้าย บวกลบคูณหาร ทานสอบกันเพื่อมิให้คาดเคลื่อน ในเลขทุกจำนวนดังกล่าว ได้สมญานามว่า โหรผู้เก่งเลข

ตำราพระเคราะห์คู่ เป็นตำราที่บ่งบอกถึงตำแหน่งของดาวเคราะห์ ที่ส่งผลในทางความยุ่งยากยุ่งเหยิง เหตุร้ายรุนแรง ความวุ่นวายร้าวฉาน ที่มีเหตุเกิดจากความรัก ความใคร่ ดาวทั้ง ๙ ชุด ของท่าน อาจารย์นวม อดีตโหรหลวงวังหน้า ที่มีความแม่นฉมังนัก

พระโหราประสิทธิ์ลิขิตคาด                         เพศชายหญิงสมสวาทพาสนา

พระเคราะห์ที่มีอยู่ในชาตา                               จงพิจารณาปัจจัยเหตุเพศเทวัญ

พฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมีย                             มิได้พักให้เสียขันหมากหมั้น

อังคารจันทร์เมถุนธนูคู่สำคัญ                            มักหุนหันการชู้คู่เจ้าครา

อังคารราหูครูท่านทัก                                         มักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขา

พุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบา                                         มักมัวเมาเสพสมจนซมซาน

ศุกร์อังคารกักขฬะบาปแลหยาบคาย                  มีผัวเมียเรี่ยรายอยู่รอบด้าน

ถ้าอยู่เรือนพุธศุกร์จันทร์อังคาร                         มักร้าวรานหมางเมินเหินห่างกัน

พฤหัสเสาร์  เสาร์ราหูได้คู่ชิด                            มักแผกผิดพรากคู่ดูน่าขัน

กลับเอาทาสชาติชู้ขึ้นชูชัน                                 ถ้าอยู่สิงห์กุมภ์กันย์กักขฬา

อังคารเสาร์กุมกันแลจันทร์เล็ง                           มักซื้อเซ้งคู่ศักดิ์รักทาสา

ศุกร์ราหูหรือจันทร์กับศุกรา                                มักเคล้าคู่โจราระวังภัย

อาทิตย์จันทร์เรือนครูบูราณว่า                            ถ้าทำการวิวาห์จะหวั่นไหว

พระเคราะห์ที่ว่ามาโดยนัย                                 อยู่ภพไตร  สัปต์  ทศ  ไม่ลดละ

มักแสวงแสดงตัวมั่วหมั่นหา                             ปรารถนาปัตนิวิสาสะ

หากเป็นนิจ  เป็นประ  และกาละ                       ทั้งกุมพระศรี  มนตรี  ไม่ดีนัก

เป็นมูละ อุจจาวิลาเศส                                       ภพลาเภศพันธุตนุศักดิ์

เทวดาอุ้มสมภิรมย์รัก                                         เทพพิทักษ์วิวาห์สวัสดิ์พิพัฒน์เอย.-

Leave a Reply

Your email address will not be published.