เพิ่มโชคลาภ ตามทิศฮวงจุ้ย

เพิ่มโชคลาภ ตามทิศฮวงจุ้ย
เบญจธาตุหรือธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ทอง มาจากความเชื่อของพลังงานชี่ หรือพลังงานชีวิต ประกอบด้วย 5 ธาตุ ซึ่งธาตุบางอย่างมีพลังงานที่เสริมกัน และบางอย่างมีพลังงานที่หักล้างกัน
ธาตุที่ส่งเสริมกันคือ
ธาตุไม้ก่อให้เกิดดิน ไม้เมื่อผุพัง ทับถมกัน กลายเป็นดิน หรือเผาไหม้ไฟ ก็กลายเป็นขี้เถ้า
ธาตุดิน ก่อให้เกิดธาตุทอง หรือโลหะ ที่เป็นแร่ธาตุที่อยู่ในดิ
ธาตุทอง เมื่อวางถ้วยโลหะซึ่งบรรจุของเหลวเย็น ๆ ไว้จะเกิดน้ำขึ้นบริเวณนอกของภาชนะ กล่าวคือ ธาตุทอง ก่อให้เกิดธาตุน้ำ
ธาตุน้ำ หล่อเลี้ยงธาตุไม้ ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโต
ธาตุไม้เป็นเชื่อให้ธาตุไฟ เพราะเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดไฟ
สำหรับธาตุที่เป็นปรปักษ์ต่อกันคือ
ธาตุไม้ ดูดซับแร่ธาตุในดิน ธาตุดินกั้นน้ำ ธาตุน้ำดับไฟ ธาตุไฟหลอมทองหรือโลหะ
เคล็ดลับในการตกแต่งบ้านคือ ทิศไหน เป็นทิศอะไร ก็ควรหาของตกแต่งที่เกี่ยวข้อง หรือประดับตกแต่งสีให้ ส่งเสริมหรือสนับสนุนธาตุประจำทิศนั้น โดยทิศทั้ง 8 ประกอบด้วย

  1. ทิศเหนือ ธาตุน้ำ สีดำ
  2. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ธาตุดิน สีเหลือง
  3. ทิศตะวันออก ธาตุไม้ สีเขียว
  4. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ธาตุไม้ สีเขียว
  5. ทิศใต้ ธาตุไฟ สีแดง
  6. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ธาตุดิน สีเหลือง
  7. ทิศตะวันตก ธาตุทอง สีขาว
  8. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ธาตุทอง สีขาว

การประดับตกแต่งด้วยสิ่งของที่สนับสนันโชคลาภตามทิศ ก็จะเป็นการส่งเสริมพลังงานโชคลาภในทิศนั้นให้ส่งผลดีต่อเจ้าของสถานที่นั้น ๆ นั้นเอง
ฟังฉบับเต็ม