ธรรมเกณฑ์

ธรรมเกณฑ์ หมายถึง เกณฑ์ที่ดาวพฤหัสบดี (๕) เป็น 9 แก่ลัคนา ในเรือนศุภะ ความสุข ความสำเร็จ การเดินทางไกล

ผู้ใดที่มีดวงชะตาได้ธรรมเกณฑ์ หมายถึง ผู้ที่สะสมบุญกุศลไว้ มีความฝักใฝ่ในสิ่งดี ก็จะบังเกิดมีความสำเร็จ โดยเฉพาะ ความมั่งมีในทรัพย์สินเงินตรา มีโชคลาภตามปรารถนา

ธรรมเกณฑ์ จะส่งผลให้มีชื่อเสียง มีเกียรติในสังคม ติดต่อประสานงานเก่ง การงานสูง มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน เชื่อถือในเรื่องโชคลาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.