ปีชง และวิธีแก้ปีชง ปีชง 2566

ปีชง เป็นความเชื่อในทางโหราศาสตร์จีน โดยคำว่า “ชง” ในภาษาจีนแปลว่า “การปะทะ” ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นก็อาจมีได้ทั้งเรื่องร้ายและเรื่องดี

สำหรับในปี 2566 นี้ เป็นปีเถาะ ดังนั้น ผู้ที่เกิดปีระกา จึงถือเป็นปีชงโดยตรง

นอกจากปีชงแล้ว ยังมีปีที่เรียกว่า ปีชงร่วม ประกอบไปด้วย

เหนียนชง 年冲 คือ การชงเมื่อครบรอบปีนักษัตรของตัวเอง เรียกว่า ปีคั่ก หรือ เค่อ 克  คือ ปีนักษัตรที่เกิดตรงกับปีนักษัตรประจำปี ในปี 2566 นี้ คือ ผู้ที่เกิดปีเถาะ

ปีเฮ้ง 刑  ปีแห่งการลงโทษ เป็นปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม ในปี 2566 นี้ คือ ผู้ที่เกิดปีชวด

ปีไห่ 害 ปีแห่งการถูกให้ร้าย  จะได้รับผลเรื่องการถูกให้ร้าย ถูกใส่ความทำให้มัวหมอง เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียง ในปี 2566 นี้ คือ ผู้ที่เกิดปีมังกร

ปีผั่ว  破 ปีแห่งการแตกหัก  ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ ในปี 2566 นี้ คือ ผู้ที่เกิดปีมะเมีย

ไหว้แก้ปีชง

ตามความเชื่อของคนจีน วิธีแก้ปีชงคือให้ไปไหว้องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา เพื่อจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรม และช่วยเสริมสิริมงคลชีวิต ผ่อนร้ายให้กลายเป็นเบาได้

วิธีแก้ปีชง และขั้นตอนแก้ปีชง หากใครไปที่วัดจีน หรือศาลเจ้าต่าง ๆ สามารถปฏิบัติได้ดังนี้

 1. เริ่มจากไปทำบุญซื้อชุดสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงก่อน โดยใบฝากดวงแก้ปีชง ทำบุญชุดละ 100 บาท (วัดเล่งเนียยี่) ทั้งนี้สำหรับใครที่เป็นปีชงแต่ไม่ได้ไป ก็สามารถฝากคนอื่นให้ทำแทนได้

          2. ให้เขียนชื่อ-นามสกุล อายุ วัน เดือน ปีเกิด และเวลาตกฟาก ลงในใบฝากดวงแก้ปีชง ถ้าช่องไหนไม่รู้ให้เติมคำว่า “ดี” ลงไปแทน ทั้งนี้จะมีตารางนับอายุแบบจีนให้เทียบดูด้วย

          3. จากนั้นให้นำชุดฝากดวงปีชงพร้อมหยิบธูป 3 ดอกไปไหว้องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย โดยก่อนไหว้ให้จุดธูปให้เรียบร้อย เสร็จแล้วให้ไปยืนที่ด้านหน้าองค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย พร้อมอธิษฐานขอบารมีองค์ท่านช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดทั้งปี (คำอธิษฐานสามารถอ่านได้ในใบฝากดวง)

          4. เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้ว ให้นำใบฝากดวงแก้ปีชง ปัดออกจากตัวเอง 12 ครั้ง (ในกรณีที่ทำแทนคนอื่น ไม่ต้องปัด ให้อธิษฐานแทน) เมื่อปัดเสร็จแล้วก็ให้นำใบฝากดวงวางไว้ที่ด้านหน้าองค์เทพไท้ส่วยเอี้ยซึ่งจะมีกล่องรับวางอยู่

          5. เมื่อเสร็จแล้วให้นำธูปทั้ง 3 ดอกออกไปปักไว้ที่กระธางธูป พิธีแก้ปีชงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ทำบุญแก้ปีชง

นอกจากการไหว้แก้ปีชงแล้ว ยังมีวิธีการทำบุญในรูปแบบอื่น ๆ เช่น การไปไหว้พระ 9 วัด, การทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ อย่างการไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยนก ปล่อยปลา หรือแม้แต่การบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตคนก็ถือเป็นการทำบุญแก้ชงได้เช่นเดียวกัน