เทวดาเสวยอายุตามวันเกิด ทำนายดวงชะตาตลอดชีวิต

สิทธิการิยะ ถ้าต้องการจะทราบว่าเคราะห์ของตนดีหรือร้ายประการใด ท่านให้ดูเทวดาที่เสวยอายุและพระเคราะห์แทรก เป็นตำราพยากรณ์ โบราณไว้ใช้พยากรณ์เหตุการณ์ความเป็นไปของบุคคลในช่วงอายุต่างๆ  มักใช้ควบคู่ไปกับศาสตร์การพยากรณ์อื่นๆ

ตำรามหาทักษาเทวดาเสวยอายุมีกฎเกณฑ์ว่า ในช่วงแต่ละวัยของเราจะมีดาวพระเคราะห์ดวงนึงเข้ามาเสวยอายุ หรือดูแลตัว เรา และระหว่างดาวพระเคราะห์เสวยอายุเราอยู่นั้น ก็จะมีพระเคราะห์ดวงอื่นเข้ามาแทรกตามรอบเวลา หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปและ ดาวพระเคราะห์ที่แทรกเข้ามาในช่วงนั้นอาจให้โทษหรืออาจให้คุณกับเจ้าชะตาก็ได้

ท่านสามารถฟังคำทำนายเทวดาเสวยอายุตามวันเกิด นี้เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการทำนายชีวิตในแต่ละช่วงอายุ เพื่อใช้เป็นการเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบปีได้

ท่านที่เกิดวันอาทิตย์

ท่านที่เกิดวันจันทร์

ท่านที่เกิดวันอังคาร

ท่านที่เกิดวันพุธกลางวัน

ท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน

ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี

ท่านที่เกิดวันศุกร์

ท่านที่เกิดวันเสาร์