เรือนทุสถานภพ เรือนที่ให้โทษกับดวงชะตา

เรือนทุสถานภพ คือ ภพที่ 6 , 8 และ 12 ซึ่งเรียกกันว่าภพทุสถานะอันเป็นภพที่ให้โทษ

เจ้าเรือนทุสถานะภพจะให้โทษกับดวงชะตา ก็ต่อเมื่อมีบาปเคราะห์โคจรเข้าทับหรือทำมุมเป็นโยคเกณฑ์ร้ายกับดาวเจ้าเรือนทุสถานะภพนั้น ๆ

เรือนอริ เหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ การเจ็บป่วย ความตาย อุบัติเหตุ โชคร้าย อุปสรรค การขัดขวาง ศัตรู คู่อริ การคิดร้าย

เรือนมรณะ เหตุการณ์เกี่ยวกับความตาย ความสิ้นสุด การสูญเสีย การหมดสภาพ การจากไปไม่กลับ การสูญเสีย มรดกจากผู้ล่วงลับ พินัยกรรมของผู้ตาย

เรือนวินาศน์ เหตุการณ์เกี่ยวกับการสูญเสีย ความหมดสิ้น การทำลาย หมดความหวัง ความพินาศ ความหายนะ ความเศร้าโศรก การหมดอิสรภาพ การถูกกักขังหน่วงเหนี่ยว การถูกทำร้าย

Leave a Reply

Your email address will not be published.