ทิศตั้งพระมงคล ตั้งพระหันไปทิศไหนแล้วดี ทิศไหนรวย

ทิศตั้งพระมงคล ตั้งพระหันไปทิศไหนแล้วดี ทิศไหนรวย การตั้งที่บูชาพระพุทธรูป
การจัดตั้งพระพุทธรูปบูชาประจำบ้านหรือสถานที่ราชการ จะเป็นโต๊ะหมู่บูชาหรือหิ้งพระ ต้องให้อยู่ในที่อันเหมาะสมถูกต้อง ถ้าตั้งวางที่พระบูชาไว้ไม่ถูกตำแหน่งแห่งที่ ก็จะบันดาลให้พ่อบ้านแม่บ้านมีปัญหา ถกเถียงกัน เกิดความร้อนรุ่มอยู่เป็นนิจ แม้แต่สถานที่ทำงานก็ตาม ถ้าจัดหิ้งหรือที่ตั้งพระบูชาให้ถูกต้อง ความเจริญก็จะมาสู่หลายสถานความรำคาญก็จะหมดไป พึงปฏิบัติดูเถิดจะเห็นผลทันตาเห็น ตามแบบโบราณการจัดที่ตั้งวางพระบูชาให้ผลดีผลร้ายเป็นไปตามทิศนั้น ๆ พึงพิจารณาดังนี้

  1. ตั้งพระบูชาหันโฉมหน้าพระไปสู่ทิศอีสาน (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นทิศเศรษฐี ทำการค้าขายดี มีความเจริญร่ำรวยอย่างรวดเร็ว
  2. ตั้งพระบูชาหันโฉม หน้าพระไปสู่ทิศบูรพา (ตะวันออก) เป็นราชาทิศ ทำราชการดี ได้เลื่อนขั้นผันตำแหน่งดีกว่าผู้อื่น จะได้เป็นนายคน หัวหน้างาน เจ้านายโปรดปราน อุปสรรคไม่มี ถึงมีก็สู้เขาได้
  3. ตั้งพระบูชาหันโฉน หน้าพระไปสู่ทิศอาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้) เป็นปฐมทิศ ไม่รุ่งโรจน์เท่าที่ควร พออยู่พอกินไปวัน ๆ อับโชคเหนื่อยยาก
  4. ตั้งพระบูชาหันโฉม หน้าพระไปสู่ทิศทักษิณ (ใต้) เป็นทิศจัณฑาล ทำงานไม่คุ้มค่าเหนื่อย รับซ้ายจ่ายขวา เก็บเงินตราไม่อยู่ในมือ
  5. ตั้งพระบูชาหันโฉม หน้าพระไปสู่ทิศหรดี (ตะวันตกเฉียงใต้) เป็นทิศวิปฏิสาร ความรำคาญมีหลายประการ มีความยุ่งยากเกิดขึ้นเสมอทั้งในและนอกบ้าน มีเรื่องระรานกับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่เสมอ ๆ ตัวเองวุ่นวายใจ นั่นก็พี่ นี่ก็ผัว ทำงานไม่เป็นสุข มีทุกข์เรื่อยไป
  6. ตั้งพระบูชาหันโฉม หน้าพระไปสู่ทิศประจิม (ตะวันตก) เป็นทิศกาลกิณี ทำดีเป็นชั่ว คนอื่นไม่เห็นความดีตน ได้รับความผิดหวังเนื่อง ๆ เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยรบกวนความสุข ไม่ดีเท่าที่ควร มักจะมีเรื่องคนและสัตว์ได้รับอุบัติเหตุอยู่เสมอ มีอันเป็นไปต่าง ๆ นานาประการ
  7. ตั้งพระบูชาหันโฉมหน้าไปสู่ทิศพายัพ (ตะวันตกเฉียงเหนือ) เป็นทิศอุทัจจะจะทำอะไรมักรวนเร ต้องล้มความคิดกลางคัน หาความจริงเป็นข้อยุติยากมาก คนในบ้านมักวิวาททุ่มเถียงกัน ญาติพี่น้องไม่เคารพกัน ลูกหลายดูหมิ่นบุพการี ทะเลาะกันเป็นประจำ
  8. ตั้งพระบูชาหันโฉมหน้าพระไปสู่ทิศอุดร (เหนือ) เป็นทิศมัชฒิมาปฏิปทา ปานกลาง ไม่ดีไม่ชั่ว ไม่สูงไม่ต่ำ คือไปเรื่อย ๆ