ตำแหน่งราชาโชค

ราชาโชค หมายถึง โชคจากพระราชา หรือโชคดั่งราชา ดวงชะตาเปรียบเสมือนว่า เมื่อพระราชาถูกใจผู้ใด ก็จะให้โชคลาภ หรือ เปรียบเทียบกับเจ้าชะตาเป็นดังเช่นราชา คือ เมื่อคิดหวังจะได้สิ่งใด ก็จะมีคน จัดสรรมาให้ และได้มาแบบง่าย ๆ

 ตำแหน่งราชาโชค Read More

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา คือ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศาสนาพุทธ วันมาฆบูชามีความสำคัญในฐานะวันแห่งพระธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนหลักธรรมสำคัญในวันมาฆบูชานี้

วันมาฆบูชา Read More