ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา เทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ ในวันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร Read More

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก อาสาฬหปูรณมีบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน

วันอาสาฬหบูชา Read More

พุทธวิธีในการพูดของพระพุทธเจ้า

หลักการพูด และ พุทธวิธีในการพูดของพระพุทธเจ้า ในพระพุทธศาสนา ได้มีแนวทาง หลักการพูด และการกล่าวถึงพุทธวิธีในการพูดของพระพุทธเจ้า ในอภัยราชกุมารสูตร ซึ่งได้กล่าวไว้ว่าสิ่งใดควรกล่าว สิ่งใดไม่ควร และพุทธวิธีในการตอบคำถามของพระพุทธเจ้า

พุทธวิธีในการพูดของพระพุทธเจ้า Read More

เบญจภาคี สุดยอดพระเครื่องเมืองไทย

พระเบญจภาคี คือกลุ่มพระบูชาในวงการพระเครื่อง เป็นกลุ่มพระบูชาที่มีผู้นิยมสะสมบูชามากที่สุด ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นพระเครื่องที่มีคุณลักษณะที่ดี มีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถนำสิ่งที่เป็นคุณมาสู่ผู้ที่มีไว้บูชา ประกอบด้วยพระเครื่อง 5 ตระกูลซึ่งสร้างขึ้นต่างยุคสมัย

เบญจภาคี สุดยอดพระเครื่องเมืองไทย Read More

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา คือ วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของศาสนาพุทธ วันมาฆบูชามีความสำคัญในฐานะวันแห่งพระธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนหลักธรรมสำคัญในวันมาฆบูชานี้

วันมาฆบูชา Read More