ดูดวง

View All

ดูดวงหมอลักษณ์ ปี 2561 เช็คดวง 12 ราศี

ในปี 2561 ดวงชะตาของคนทั้ง 12 ราศีจะเป็นอย่างไร โหรฟันธง หมอลักษณ์ เรขานิเทศน์ ได้ทำนายไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อให้คนทั้ง 12 ราศีได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนชีวิต ในปี 2561 ต่อไป

ธรรมะ

View All

หลักธรรม ทำให้อายุยืน

หลักธรรมซึ่งทำให้ชีวิตยืนอยู่ได้ เป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิต ให้ยืนยาว
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าพระองค์ปรารถนาจะอยู่ตลอดกัป ก็อยู่ได้ โดยเจริญอิทธิบาท 4 นี้

โครงการชวนทำดี

ดูทั้งหมด

วีอาร์ดี ชวนทำดี โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา

ยังมีข้อจำกัดกับคนบางกลุ่มในการเข้าถึงเสื้อผ้าที่ดีเพื่อการดำรงชีวิต อันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านราคา ปัญหาภาวะสงคราม และ ความยากจน
โครงการกองทุนเสื้อผ้าเพื่อการแบ่งปันมูลนิธิกระจกเงา จึงได้มีความพยายามที่จะสร้างการมีส่วนร่วม ในการบริจาคเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มทุกชนิด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ได้มีโอกาสในการเข้าถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ดี และเป็นการลดช่องว่างและปัญหาทางสังคมที่จะติดตามมา