โรคกับธาตุในร่างกาย

ร่างกายของคนเรานั้น มีปัญหาสุขภาพกับธาตุของร่างกายแตกต่างกันไป อาการของโรคมีความสัมพันธ์กับธาตุของร่างกาย

โรคกับธาตุในร่างกาย Read More

เคล็ดลับซิดอัพ ลดพุง อย่างเร่งด่วน

การซิตอัพเป็นวิธีออกกำลังกายที่ช่วยลดพุงที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง แต่จะซิดอัพอย่างไรให้ลดพุงอย่างรวดเร็ว

เคล็ดลับซิดอัพ ลดพุง อย่างเร่งด่วน Read More

การเตรียมตัวเข้าสู่วัยทอง (Menopause)

สตรีวัยทอง หรือสตรีวัยหมดประจำเดือน (Menopause) คือวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจเกิดจากการขาดฮอร์โมนเพศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายคล้ายๆ คนหมดประจำเดือน การเตรียมตัวเข้าสู่วัยทอง

การเตรียมตัวเข้าสู่วัยทอง (Menopause) Read More

ข้อคิดคนวัยเกษียณ

คนอายุเกิน 50 ต้องเลิกเอาสุขภาพไปแลกกับความร่ำรวยได้แล้ว มีเงินเท่าไรก็ ซื้อสุขภาพคืนมาไม่ได้ ต่อให้มีไร่นามากมาย ก็กินข้าวได้แค่ วันละสามจาน แม้นจะมีคฤหาสน์หลายสิบหลัง ก็ต้องการ พื้นที่หลับนอนยามค่ำคืนเพียงแปดตารางเมตร ดังนั้น..ตราบใดที่ ยังมีข้าวปลาอาหารกินอย่างเพียงพอ มีเงินพอใช้สอยได้ทุกวัน เพียงเท่านี้ก็ดี เหลือหลายแล้ว

ข้อคิดคนวัยเกษียณ Read More

ความแตกต่างของคนตามยุคสมัย

ความแตกต่างของคนตามยุคสมัย Generation คือยุคสมัยของกลุ่มคน ตามช่วงอายุ เรื่อง Generation นี้มีคนศึกษากันมากมายโดยเฉพาะสายทางด้านสังคมศาสตร์ ที่จะศึกษาทั้งในด้านพฤติกรรม สังคม การใช้ชีวิต ความคิดต่างๆ ฯลฯ หรือแม้แต่ในด้านการตลาดเองก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้
ในแต่ละกลุ่ม Generation มีความแตกต่างกันหลายด้าน ทั้งในด้านความคิด ค่านิยม ลักษณะนิสัย ตลอดจนพฤติกรรมต่างๆ ที่แสดงออกมาได้อย่างชัดเจน สาเหตุที่คนแต่ละช่วงวัยมีความคิดและพฤติกรรมต่างกันเป็นเพราะว่า สภาพสังคมในช่วงนั้น ๆ เป็นปัจจัยที่หล่อหลอมความคิดและทำให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้นขึ้นมา

ความแตกต่างของคนตามยุคสมัย Read More

แบบทดสอบจิตวิทยากับการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์

ทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ 4 รูปแบบ หรือ DISC เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ตามแนวคิดของ “คาร์ล กุสตาฟ จุง” (Carl Gustav Jung) ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาด้านพฤติกรรมเป็นคนแรก ๆ โดยแบ่งรูปแบบพฤติกรรมมนุษย์ออกเป็น 4 รูปแบบตามวิธีการคิด

แบบทดสอบจิตวิทยากับการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ Read More