วีอาร์ดี ชวนทำดี เพื่อผู้สูงอายุที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค

วีอาร์ดี ชวนทำดี เพื่อผู้สูงอายุที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค
ปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้ว สำหรับคนที่มีลูกหลานเลี้ยงดูก็คงไม่ลำบากนัก แต่ยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่ลูกหลานไม่สามารถเลี้ยงดูได้ บ้านบางแค ถือเป็นสถานสงเคราะห์คนชราแหล่ง แรก ๆ ที่หลาย ๆ คนคิดถึง
บ้านบางแค เดิมใช้ชื่อว่า สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2496 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี นับเป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามนโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐ โดยเริ่มเปิดดำเนินการในสมัยของนายปกรณ์ อังศุสิงห์ เป็นอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 บ้านบางแค ได้ปรับบทบาทจากหน่วยงานปฏิบัติการดูแลผู้สูงอายุเป็นงานส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
การสนับสนุนกิจกรรมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เช่น การเข้าไปเยี่ยม พูดคุย สร้างความอบอุ่นกับผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านบางแคนี้ แม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แต่ก็ช่วยเติมเต็มความสุขของผู้สูงอายุ และทำให้พวกเราเองได้มีความรู้สึกอบอุ่น และอิ่มเอิบใจ ในฐานะผู้ให้
สำหรับผู้ที่สนใจประสงค์จองเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ หรือบริจาคเงิน สามารถติดต่อโดยตรงได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. โทรจองล่วงหน้าก่อนวันเลี้ยง อาหาร 7 วัน สำหรับวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ โทรจองล่วงหน้า 1 เดือน ได้ที่หมายเลข 02 – 4131141 , 02 – 4551592
  2. ถ้าเจ้าภาพประสงค์จำนะมาเองก็สามารถนำมาได้ แต่ต้องโทรฯ จองล่วงหน้าเช่นกัน
  3. ถ้าบริจาคเงิน สมทบทุนให้บ้านบางแค , บริจาคสิ่งของให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ฯ หรือให้ผู้สูงอายุ ไม่ต้องโทรฯ จอง สามารถบริจาคได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
  4. ในกรณีที่ท่านจองเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุและไม่สามารถมาด้วยตนเอง ขอความกรุณาโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขาบางแค ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เลขที่ 053-2-88188-9 ขอให้ fax สำเนาใบ pay-in พร้อม ซื่อ ที่อยู่ของท่านกลับมายังหมายเลข fax : 02-4131140 , 02 -4551590 หรือ ส่งเมล์แนบเอกสารมาที่ banbangkhae@yahoo.com , banbanghae@dsdw.go.th
  5. ถ้าท่านประสงค์บริจาคเงินเข้ามูลนิธิ สามารถโอนเข้าธนาคารกสิกรไทยสาขาบางแค ชื่อบัญชี มูลนิธิบ้านบางแคฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 053-2-57665-2 และส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อที่อยู่ ของท่านให้ชัดเจนมายัง fax : 02 – 4131140 , 02-4551590 หรือ ส่งเมล์แนบเอกสารมาที่ banbangkhae@yahoo.com , banbangkae@dsdw.go.th เพื่อจะได้ส่งใบเสร็จรับเงินกลับมาให้ท่าน เบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน 02-4551594

หมายเหตุ ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จากเว็บไซต์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค
สนใจบริจาคสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.banbangkhae.go.th/donation.php