ดาวกุมลัคนาแล้วให้คุณ

พระอาทิตย์กุมลัคนา ๔ ราศีให้คุณ คือราศีมีน ราศีเมษ ราศรสิงห์ ราศีธนู

มีนเมษประเภทต้อง              ตามรา ศีเอยสิงห์สถิตสุริยา                               เลิศแล้วธนูอยู่ลัคนา                                  กับสี่ สถานแฮต้องระเบียบอย่างนี้แผ้ว                   ผ่องล้ำปรีชา

พระจันทร์กุมลัคนา ๔ ราศีให้คุณ คือราศีเมษ ราศีพฤษภ ราศีกรกฎ ราศีกันย์

เมษและพฤษภไซร้               กรกฎกันย์ศศิทรงยศ                              กล่าวไว้กุมลัคนาสี่สถานจด                        เจริญโภค แลนาแต่มักเดือดร้อนได้                          ทุกข์นั้นเนืองเนือง

พระอังคารกุมลัคนา ๕ ราศีให้คุณ คือ ราศีเมษ ราศีพฤษภ ราศีพิจิก ราศีมังกร ราศีกันย์

เมษและพฤษภทั้ง                พิจิตรมังกรภุมเมนทร์พิศ                         ผ่องแผ้วกันย์กุมลัคน์ทรงฤทธิ์                       ยศยิ่งใหญ่นาเป็นทหารชาญแกล้ว                       กลั่นกล้ากลางสนาม

พระพุธกุมลัคนา ๔ ราศีให้คุณ คือ ราศีพฤษภ ราศีสิงห์ ราศีกรกฎ ราศีกันย์

พฤษภสิงห์นี้ร่วม                  ราศีกรกฎกันย์กวี  ว่าไว้พุธกุมลัคนามี                บังคับ ไว้นาในชาตินั้นย่อมให้                         รอบรู้คลังธรรม

พระพฤหัสบดีกุมลัคนา ๕ ราศีให้คุณ คือ ราศีมีน ราศีสิงห์ ราศีมิถุน ราศีกันย์ ราศีเมษ

มีนสิงห์มิถุนห้า        ราศีกันย์เมษตาคัมภีร์  กล่าวไว้องค์พฤหัสบดี     กุมลัคน์จักแสดงยศให้                               ยิ่งเพี้ยงนาพัน

พระศุกร์กุมลัคนา ๕ ราศีให้คุณ คือ ราศีมีน ราศีเมษ ราศีพฤษภ ราศีกรกฎ ราศีตุลย์

พระศุกร์สถิตด้วย           ลัคนามีนเมษพฤษภา                             อยู่ไซร้กรกฎตุลยา   บังคับ ไว้แฮทรงทรัพย์ห่อนรู้ไร                         กอปรด้วยศักดา

พระเสาร์กุมลัคนา ๔ ราศีให้คุณ คือ ราศีมังกร ราศีกุมภ์ ราศีตุลย์ ราศีพิจิก

มังกรกุมภ์ตุละทั้ง                 พิจิตรเสาร์เกาะลัคน์สถิต                         ที่ไว้อดิเรกเลิศล้ำฤทธิ์                           ยศรุ่ง เรืองนาพยาธิ์บ่เว้นได้                               ชาตินั้นมีบุญ

พระราหูกุมลัคนา ๒ ราศีให้คุณ คือ ราศีเมษ และราศีพฤษภ

อสุรินทร์มาดแม้น                กุมลัคน์เมษพฤษภตามจักร                        เลิศแล้วชาตินั้นย่อมทรงศัก                         ดายิ่งยศนาเป็นทหารชาญแกล้ว                       ยุทธกล้ากลางณรงค์