ดาวราหูย้าย ทำนายดวงชะตา 12 ราศี

ในทางโหราศาสตร์นั้น มีคำกล่าวว่า มัวเมาทายราหู โดยดาวราหูถือเป็นดาวบาปเคราะห์ ส่วนมากจะให้ผลเสียกับดวงชะตา

ดาวราหูจะใช้เวลาโคจรในแต่ละราศีเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง โดยตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไปถึงวันที่ 5 พ.ค. 2568 เป็นระยะเวลา 1 ปีครึ่ง ดาวราหูจะย้ายไปยังตำแหน่งราศีมีน ซึ่งถือเป็นตำแหน่งวินาศน์ ของดวงโลก และดวงเมืองประเทศไทย

ดาวราหูย้าย ฟังคำทำนาย 12 ราศี

ราศีเมษ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีเมษ
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องโชคลาภ ย้ายเข้าภพวินาศน์

ราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีพฤษภ
ดาวราหู เป็นตัวแทนในเรื่องการงาน ย้ายเข้าภพลาภะ

ราศีเมถุน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีเมถุน
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องความสำเร็จ การเดินทางไกล ย้ายเข้าสู่ภพกัมมะ

ราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎ
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องความตาย การสูญเสีย ย้ายเข้าสู่ภพศุภะ

ราศีสิงห์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีสิงห์
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องความรัก คู่ครอง หุ้นส่วน ย้ายเข้าสู่ภพมรณะ

ราศีกันย์ (ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีกันย์
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องศัตรู อุปสรรค ปัญหา ย้ายเข้าสู่ภพปัตนิ

ราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีมังกร
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องบุตร บริวาร ย้ายเข้าสู่ภพอริ

ราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายนถึงวันที่ 15 ธันวาคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิก
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่อง บ้าน ที่ดิน รถยนต์ ครอบครัว ย้ายเข้าสู่ภพปุตตะ

ราศีธนู (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีธนู
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องเพื่อน สังคม ย้ายเข้าสู่ภพพันธุ

ราศีมังกร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีมังกร
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องการเงิน ย้ายเข้าสู่ภพสหัสชะ

ราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีกุมภ์
ดาวราหู เป็นดาวประจำตัวของคนราศีกุมภ์ ย้ายเข้าสู่ภพกดุมภะ ราหูค้นทรัพย์

ราศีมีน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีมีน
ดาวราหู ตัวแทนภพวินาศน์ ย้ายเข้าสู่ภพตนุ

ดาวราหูย้าย ทำนายดวงชะตา 12 ราศี

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 – 17 ตุลาคม 2566 ดาวราหูย้ายจากราศีพฤษภ เข้าสู่ราศีเมษ ซึ่งถือเป็นดวงเมือง และดวงโลก ดาวราหูจะย้ายจากตำแหน่ง นิจ หมายถึง ด้อย ไม่มีพลัง เข้าสู่ตำแหน่ง เทวีโชค ให้คุณในเรื่องเมตตามหานิยม โดยเฉพาะผู้ที่เป็นสตรี จะได้รับผลดีมากกว่าบุรุษ

ดาวราหูย้าย ฟังคำทำนาย 12 ราศี

ราศีเมษ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีเมษ
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องโชคลาภ ย้ายเข้าภพตนุ

ราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีพฤษภ
ดาวราหู เป็นตัวแทนในเรื่องการงาน ย้ายเข้าภพวินาศน์

ราศีเมถุน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีเมถุน
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องความสำเร็จ การเดินทางไกล ย้ายเข้าสู่ภพลาภะ

ราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎ
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องความตาย การสูญเสีย ย้ายเข้าสู่ภพกัมมะ

ราศีสิงห์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีสิงห์
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องความรัก คู่ครอง หุ้นส่วน ย้ายเข้าสู่ภพศุภะ

ราศีกันย์ (ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีกันย์
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องศัตรู อุปสรรค ปัญหา ย้ายเข้าสู่ภพมรณะ

ราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีมังกร
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องบุตร บริวาร ย้ายเข้าสู่ภพปัตนิ

ราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายนถึงวันที่ 15 ธันวาคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิก
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่อง บ้าน ที่ดิน รถยนต์ ครอบครัว ย้ายเข้าสู่ภพอริ

ราศีธนู (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีธนู
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องเพื่อน สังคม ย้ายเข้าสู่ภพปุตตะ

ราศีมังกร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีมังกร
ดาวราหู เป็นตัวแทนเรื่องการเงิน ย้ายเข้าสู่ภพพันธุ

ราศีกุมภ์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีกุมภ์
ดาวราหู เป็นดาวประจำตัวของคนราศีกุมภ์ ย้ายเข้าสู่ภพสหัสชะ

ราศีมีน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน) หรือ ผู้ที่มีลัคนาราศีมีน
ดาวราหู ตัวแทนภพวินาศน์ ย้ายเข้าสู่ภพกดุมภะ ราหูค้นทรัพย์