ดาวเสาร์ย้าย ทำนายดวงชะตา 12 ราศี

ดาวเสาร์เป็นดาวประธานฝ่ายบาปเคราะห์ มีคำกลอนกล่าวไว้ว่า โทษทุกข์ให้ทายเสาร์ ดังนั้นเมื่อดาวเสาร์ย้ายไปทับลัคนา ราศีใด หรือเรือนภพใด ก็จะส่งผลทำให้เกิดความทุกข์

ดาวเสาร์จะย้ายจากราศีมังกร เข้าสู่ราศีกุมภ์ ซึ่งมีจังหวะการย้ายของดาวเสาร์ดังนี้

วันที่ 1 มีนาคม 2566  จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์
19 พฤษภาคม 2568 – 23 สิงหาคม 2568 ดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ราศีมีน
23 สิงหาคม 2568 – 13 มีนาคม 2569 ดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์
13 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ดาวเสาร์ย้ายเข้าสู่ ราศีมีน

ดาวเสาร์ย้าย ทำนายดวงชะตา 12 ราศี

ดาวเสาร์ย้าย ทำนายดวงชะตาชาวราศีกุมภ์(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม)
หรือผู้ที่มีลัคนาราศีกุมภ์

ดาวเสาร์ย้าย ทำนายดวงชะตาชาวราศีมีน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน)

ดาวเสาร์ย้าย ทำนายดวงชะตาชาวราศีเมษ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม) หรือผู้ที่มีลัคนาราศีเมษ

ดาวเสาร์ย้ายทำนายดวงชะตาชาวราศีพฤษภ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน)หรือผู้ที่มีลัคนาราศีพฤษภ

ดาวเสาร์ย้ายทำนายดวงชะตาชาวราศีเมถุน (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม) หรือผู้ที่มีลัคนาราศีเมถุน

ดาวเสาร์ย้ายทำนายดวงชะตาชาวราศีกรกฎ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม) หรือผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎ

ดาวเสาร์ย้ายทำนายดวงชะตาชาวราศีสิงห์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน) หรือผู้ที่มีลัคนาราศีสิงห์

ดาวเสาร์ย้ายทำนายดวงชะตาชาวราศีกันย์ (ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม)

ดาวเสาร์ย้ายทำนายดวงชะตาชาวราศีตุลย์ (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน)

ดาวเสาร์ย้ายทำนายดวงชะตาชาวราศีพิจิก (ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายนถึงวันที่ 15 ธันวาคม)

ดาวเสาร์ย้ายทำนายดวงชะตาชาวราศีธนู (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 15 มกราคม)

ดาวเสาร์ย้ายทำนายดวงชะตาชาวราศีมังกร (ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์)