ดวงพินทุบาทว์

พินทุบาทว์ แยกออกเป็น 2 คำ คือ คำว่า พินทุ หมายถึง จุด และคำว่าอุบาทว์ หมายถึง เลวทราม ไม่เป็นมงคล เมื่อนำมารวมกัน พินทุบาทว์ จึงหมายถึง จุดมืด จุดเสีย จุดที่ไม่เป็นมงคล

หลักของ พินทุบาทว์ มีความหมายของความเดือดเนื้อร้อนใจไม่จบไม่สิ้น ในเรื่องๆ นั้นๆ ตามความหมายของดาว

ในทางโหราศาสตร์มีคำกลอนกล่าวไว้เกี่ยวกับ พินทุบาทว์ว่า

กลอนพินทุบาทว์ (๑)

รวิภุมมะทั้ง โสรา
ปัญจะแก่ลัคนา พุธเก้า
จันทร์กับชีวา เป็นแปด
ศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้า ว่าร้อนนิรันตร์

ในดวงชาตา มีดาวอาทิตย์(๑) ดาวอังคาร(๓) และดาวเสาร์(๗) เป็น ๕ แก่ลัคนา
ดาวจันทร์(๒) เป็น ๙ แก่ลัคนา ดาวจันทร์(๒) และดาวพฤหัส(๕) เป็น ๘ แก่ลัคนา และดาวศุกร์(๖) เป็น ๗ แก่ลัคนา ท่านว่าชาตานั้น ร้อนนิรันต์

กลอนพินทุบาทว์ (๒)

เสาร์ (๗) เพ่งเล็งลัคน์ (๗) แล้ว อสุรา (๘)
ภุมเมนทร์ (๓) อัษฎา (๘)             ว่าไว้
จันทร์ (๒) เป็นสิบเอ็ด (๑๑) แก่ราหูเล่า           
อาภัพอัปภาคย์ให้             ให้แท้ประเทินเหิน

ดาว ๗ ๘ เล็งลัคน์ อาภัพเรื่องคู่ เมื่อ ดาว ๗ ๘ เล็ง จะเกิดเหตุอาภัพคู่อย่างแท้จริง ตั้งแต่กินคู่ ไม่มีคู่ คู่มีตำหนิ กินน้ำใต้ศอก ได้คู่ต่างแดน รักคนที่เขาไม่รัก แต่จะได้คนที่ไม่รัก หรือถูกแย่ง เกิดสารพัดปัญหาเรื่องคู่ บางคนก็ถึงแก่ชีวิตเพราะคู่ บางคนก็ต้องเลี้ยงดูคู่ไปตลอดชีวิต

 ดาว ๓ เป็นแปดแห่งลัคนา มักต้องคดี มีเรื่องมีราวขึ้นโรงขึ้นศาล ทะเลาะกับคนไปทั่ืว ไปไหนมาไหน หน้าตาก็ชวนให้มีเรื่อง ใช้อารมณ์ทีไรก็เป็นเรื่อง มองหน้าใครก็มีเรื่อง ก้าวซ้ายก็เรื่อง เดินขวาก็เรื่อง มักต้องอาวุธ พบอุบัติเหตุ

ดาว ๒ อยู่ในราศีที่ ๑๑ แห่งดาว ๘ มักเดือดร้อนเรื่องการเงิน ทั้งถูกใส่ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง ดีก็ไม่ได้ดี ไปไม่ถึงที่สุด

 “จันทร์ล่าราหู    ราหูล่าจันทร์” หมายความว่า

เมื่อจันทร์โยคหน้าราหู คือ เป็น ๓ กับราหู จันทร์จะทำราหูให้เสียเอาตามนิสัย  คือ ก็จะทำให้เป็นคนหลงคนง่าย ใครอ้อนวอนไม่ได้เป็นใจอ่อนรีบช่วยเหลือทันที ผลสุดท้ายตัวเองกลับได้รับความลำบากทุกที

เมื่อจันทร์โยคหลังราหู คือ เป็น ๑๑ แก่ราหู  ราหูจะทำจันทร์เสีย คือมีรูปร่างไม่สวย  มีกิริยาไม่น่าดู มีร่างกายไม่แข็งแรง ขี้โรค 

ระวิอังคารพุธนั้น         สามลัคน์    แลสิบสองนั้นจัก         หมดแก้
ครูศศิร้ายนัก               พูนเพิ่ม    เป็นสิบสองแน่แท้        โทษทั้งอันตราย

หมายความถึง อาทิตย์ , อังคาร , พุธ อยู่ที่ราศีที่สามจากลัคน์
จันทร์กับพฤหัสบดีอยู่ในราศีที่สิบสอง
จะให้ทั้งโทษและภัยอันตรายต่างๆ

ศุกราอาจารย์เจ้า          กล่าวไว้ เป็นสิบสองปองร้าย       แรงร้อน
เสาราหนึ่ง สองไซร้    ทรามยิ่ง แท้เอย    ราหูสี่สองซ้อน               แทรกซ้ำสิบสอง

หมายถึง ดาวศุกร์เป็นสิบสอง ดาวเสาร์เป็นหนึ่ง สอง และดาวราหูเป็นสี่ สอง และสิบสองต่อลัคนา จะต่ำทรามยิ่ง

เสารากล่าวโทษทุกข์          ทวยแถลง ดาวเกาะหน้าอย่าแคลง        กล่าวเศร้า
เกาะหลังยังส่องแสง            ส่ำสอด มานา ตกยากลำบากเจ้า                จุ่งแจ้งจำทรง

หมายถึง ดาวที่อยู่หน้าเสาร์ และดาวที่อยู่หลังเสาร์ เรียกว่า ” ทุระทุราโยค ” จะประสบกับความทุกข์ยากอยู่เนืองนิตย์ ดาวดวงใดเป็นทุระทุราโยค ย่อมประสบกับความทุกข์ยากอยู่ตลอด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *