ดาวมหาจักร

มหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่ กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉง

ดาวมหาจักร ให้คุณในเชิงโลดโผน มักให้คุณระยะสั้นๆ โดยมากแบบโฉบฉวยรวดเร็ว ถ้าท่านทราบว่ามหาจักร ในชะตาท่านให้คุณในระยะไหน จงรีบฉวยโอกาสนาทีทองให้ฉับพลัน

ในมุมกลับ หากมหาจักรในดวงชะตาใครมีมากเกินไปและมีสัมพันธ์ที่ไม่ได้มุมกับลัคนาหรือทางดาวเคราะห์ถูก คู่มิตรคู่สมพล ก็จะทําให้กลายเป็นคนจับจดน่ารําคาญ บางครั้งจริงจัง มักใหญ่ ใฝ่สูงแต่ไม่เป็นสําเร็จแต่อย่างใด

ภุมม์กันย์ (ผูกดวงแล้วอังคารหรือภุมม์๓สถิตราศีกันย์)
จันทร์เมษ (ผูกดวงแล้วพระจันทร์๒สถิตเมษ)
พฤษภเสาร์(ผูกดวงแล้วพระเสาร์๗สถิตพฤษภ)
พุธเนาสิงห์ (ผูกดวงแล้วพระพุธ๔สถิตสิงห์)
ศุกร์ธนู (ผูกดวงแล้วพระศุกร์๖สถิตราศีธนู)
ครูพิจิก (ผูกดวงแล้วพฤหัสบดี๕สถิตพิจิก)
มังกรอสุรา (ผูกดวงแล้วพระราหูหรืออสุรา๘สถิตมังกร)
ทิวากรกฎ (ผูกดวงแล้วพระอาทิตย์๑สถิตกรกฎ)

มหาจักร ดาวพระเคราะห์ที่ได้ตำแหน่งมหาจักร ท่านนิยมว่าดีนัก มีคำทำนาย ดังนี้
อาทิตย์ เป็นมหาจักร จะมียศศักดิ์ยิ่งใหญ่
จันทร์ เป็นมหาจักร จะได้คู่ครองที่ดี เป็นที่พึ่งแก่ตน
อังคาร เป็นมหาจักร จะมีสติปัญญา มีบุญวาสนา
พุธ เป็นมหาจักร จะเป็นผู้ที่อ่อนหวานมีบริวารมาก
พฤหัสบดี เป็นมหาจักร จะเจริญด้วยวุฒิ เป็นที่บูชาของมหาชนทั่วไป
ศุกร์ เป็นมหาจักร จะมียศ และทรัพย์มาก
ราหู เป็นมหาจักร จะเจริญด้วยโภคทรัพย์ มีชัยแก่ศัตรู

ตำรา โชติยนิติ์ เล่มหนึ่ง โดยนายพันตรี หลวงอนันต์ยุทธภัทร์ (ฉ่ำ เกษมศุข) ได้ระบุผลของดาวมหาจักรไว้ ดังนี้

  1. ชะตาใดได้มหาจักรหนึ่งดวง ก็จะสู้จนโดดเด่นกว่าในตระกูล หากไม่ดูเกณฑ์อื่นผสมด้วย ได้จับเงินมักไม่เกินล้านบาท ถ้าจะมากกว่านั้นผู้เขียนบอกให้ผ่องถ่ายไปทางอื่น
  2. ชะตาใดได้มหาจักรสองดวง ยิ่งโดดเด่นออกมาจากตระกูล มีโอกาสจับเงินเงินตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปถึงต่ำกว่าสิบล้านบาท
  3. ชะตาใดได้มหาจักรสามดวง กำลังเหมาะตามตำรา คือได้ดีก่อนตาย เงินสิบล้านบาทขึ้นไปและต่ำกว่าร้อยล้านบาทลงมามีโอกาสได้แตะ
  4. ชะตาใดได้มหาจักรสี่ดวงขึ้นไป เงินเกินร้อยล้านขึ้นไปมีได้ แต่ได้แล้วชีวิตมักหักเห หรือเดาะ-พลิกผันอย่างแรง แต่ถึงอย่างไรเงินก็จะได้ หน้าที่โหรคือบอกให้ระวังตัวเพราะดวงชะตาแรง
  5. ท่านใดที่ได้ดาวมหาจักร-เล็งมหาจักรมักมีเรื่องเดือดร้อน เพราะแรงเกินไป
  6. ดาวมหาจักรจะออกแนวร้ายมากหากเป็นกาลกิณีวันเกิด คือท่านที่เกิดวันอาทิตย์แล้วพระศุกร์๖เป็นมหาจักร-ท่านที่เกิดวันจันทร์แล้วพระอาทิตย์ ๑ เป็นมหาจักร-ท่านที่เกิดวันอังคารพระจันทร์ ๒ เป็นมหาจักร-ท่านที่เกิดวันพุธแล้วพระอังคาร ๓ เป็นมหาจักร-ท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีแล้วพระเสาร์ ๗ เป็นมหาจักร-ท่านที่เกิดวันเสาร์แล้วพระพุธ ๔ เป็นมหาจักร-ท่านที่เกิดวันศุกร์แล้วพระราหู ๘ เป็นมหาจักร
    ยกเว้นดาวกาลลิณีมหาจักรเหล่านี้เป็นอริ-มรณะ-วินาสน์กับดวงชะตา
  7. กาลกิณีมหาจักรจะกลับเป็นให้คุณ พลิกจากร้ายกลายเป็นดี หากอยู่กับลัคนาหรือพูดกันทางโหร คือ กาลกิณี-มาตรฐานมหาจักร-กุมลัคนาให้ผลให้คุณยิ่งนัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *