ตำราจักรทีปนี

จักรทีปนีเป็นตำราโหราศาสตร์ ตามตำราของพระอุดมรามเถระ เนื้อเรื่องกล่าวถึงลักษณะของลักขณา นพเคราะห์ ราศี ที่มีอิทธิพลต่อเจ้าของชะตาแตกต่างกันไป โดยทรงเริ่มอธิบายจากพระเคราะห์ทั้ง 8 สถิตในลักขณาตั้งแต่หนึ่งจนถึงเก้า ซึ่งให้เจ้าของชะตามี ลักษณะต่างกัน

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงพระเคราะห์สถิตในราศีทั้ง 12 ว่ามีคุณและโทษต่างกัน ตอนท้ายเป็นกาพย์สุรางคนางค์และกาพย์ยานี กล่าวถึงลักขณาสถิตในราศีต่างๆ อธิบายลักษณะและอนาคตของคนที่เกิดในช่วงเวลานั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *