ปรัชญาธรรมะ จากภาพวาด

ศึกษา เรียนรู้ ธรรมะ จากภาพวาด เพื่อให้เรียนรู้สัจธรรมชีวิต ภาพวาดที่ทำให้เมื่อมองและอ่านคำอธิบายแล้วได้เห็นความจริง ของชีวิต และความจริงของธรรมะ เรื่องราวของธรรมะจากภาพวาด 7 ภาพ

Read More