ดวง ราชาโชค

คำว่า ราชาโชค นั้น หมายถึง โชคจากพระราชา หรือโชคดั่งราชา ดวงชะตาเปรียบเสมือนว่า เมื่อพระราชาถูกใจผู้ใด ก็จะให้โชคลาภ หรือ เปรียบเทียบกับเจ้าชะตาเป็นดังเช่นราชา คือ เมื่อคิดหวังจะได้สิ่งใด ก็จะมีคน จัดสรรมาให้ และได้มาแบบง่าย ๆ

มีคำกลอนกล่าวไว้ เกี่ยวกับตำแหน่งราชาโชคว่า

ราชาโชคโฉลกเฉลา ผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่า เเสดงอำนาจราชศักดิ์ดุจราชา ไม่ต้องซื้อ ต้องหาก็มาเอง

ดาวอาทิตย์ (๑) ราชาโชค ตามตำราว่าไว้ จะมี อานุภาพมาก เป็นที่รักของคนทั้งหลาย ถ้ารับราชการงานเมือง หรืองานห้างร้านบริษัท จักมีชื่อเสียง และความเจริญก้าวหน้า มีความเฉลียวฉลาด รู้ทันเหตุการณ์ หรือภาระหน้าที่ได้ดี

จันทร์ (๒) ราชาโชค คู่ครองเป็นคนมีวาสนา พระนางเจ้าให้ความอุปถัมภ์ มีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูดี เป็นที่รักและยกย่องของคนทั่วไป ผู้ใหญ่ให้ความอนุเคราะห์ เป็นที่พอใจแก่สตรีสูงศักดิ์ มีความสามารถในการใช้ความคิด และสติปัญญาอย่างปราดเปรื่อง เป็นผู้ที่มีรูปร่างงาม สตรีจะมีใบหน้าหวาน ดวงตาฉ่ำต่อผู้พบเห็น และผู้หลักผู้ใหญ่ แต่มักเป็นคนอ่อนไหว เปลี่ยนแปลงจิตใจได้ง่าย โดยเฉพาะสตรี มี จันทร์ (๒) เป็นราชาโชค ใน ราศีกันย์ นิยมว่า ดีนักแลฯ

อังคาร (๓) เป็นราชาโชค จะได้มิตรสหายเป็นที่พึง เป็นที่นิยมของผู้มียศศักดิ์ ผู้มีอำนาจ และสมณะชีพราหมณ์ มีจิตใจกล้าหาญและเข็มแข็ง ไม่ต้องออกแรงเหนื่อย ไม่ต้องเสาะแสวงหาให้เหนื่อย มีคนเอามาให้เอง

พุธ (๔) เป็นราชาโชค จะมีสติปัญญามาก เจรจาอ่อนหวาน

พฤหัสบดี(๕) เป็นราชาโชค จะมีความสุข ผู้ใหญ่จะชุบเลี้ยง

ศุกร์ (๖) เป็นราชาโชค จะบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สิน เงินทอง ทำราชการดี

เสาร์ (๗) เป็นราชาโชค ทำราชการฝ่ายทหารดี อายุยืน

ราหู (๘) เป็นราชาโชค จะอุดมด้วยทรัพย์กว่าญาติทั้งหลาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *