ปทุมเกณฑ์

ปทุมเกณฑ์ ในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นเกณฑ์ที่มีความสำคัญ มีความหมาย ดังเช่นดอกบัวที่เกิดในโคลนตมแต่สูงส่งขึ้นไปอยู่บนหิ้งบูชาได้ ดั่งคำที่ครูบาอาจารย์โหรได้ให้ความหมายว่า “ชาติอื่นแม้ต่ำต้อย ยกให้ เสมอพงศ์”

คำกลอนทางโหราศาสตร์ ที่เข้าตำราปทุมเกณฑ์มีอยู่ว่า

จันทร์เป็นสิบเอ็ดแท้ แก่ลัคน์ พฤหัสสี่ทรงศักดิ์ แช่มช้อย

ศุกร์สามเจริญลัคน์ ยศยิ่ง พระยา ชาติอื่นแม้ต่ำต้อย ยกให้ เสมอพงศ์

ได้แก่ ดาวจันทร์ (๒) อยู่ในตำแหน่งที่ 11 แก่ลัคนา (ลาภะ) ดาวพฤหัสบดี (๕) อยู่ในตำแหน่งที่ 4 (พันธุ)
ดาวศุกร์ (๖) อยู่ในตำแหน่งที่ 3 (สหัสชะ) ถือเป็นตำแหน่งปทุมเกณฑ์

ดวงปทุมเกณฑ์นั้นคือผู้มีบุญเก่ามาเกิด เมือชาติก่อนนั้นเคยทำบุญทำกุศลมามาก ชีวิตจะเหมือนมีเทวดาคอยช่วยอยู่ตลอดเวลา ถึงชีวิตจะมีปัญหาอุปสรรคก็สามารถผ่านพ้นไปได้สะดวกกว่าผู้อื่น

พฤหัสในพันธุ ปัญญาเฉียบแหลม ขวนขวายหาความรู้อยู่ตลอดเวลา มีทรัพย์สินเพิ่มพูน

มีจันทร์ที่เป็นลาภะคือลาภผล ขยันหาลาภไม่ว่าเล็กน้อยก็ไม่เลือกเอาทุกทาง

มีศุกร์เป็นสหัสชะ รักพวกพ้อง และเป็นที่รักของคนรอบตัว รู้จักจัดการวางแผน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *